Zimska ishrana ovaca

234
Texel Sheep, Texel, Netherlands When: 17 Nov 2014

S obzirom na to da se ovce kod nas gaje najviše u brdsko-planinskim krajevima, gde su uslovi za proizvodnju stočne hrane nepovoljniji nego u ravnici, ishrana u zimskim mesecima je jedno od centralnih pitanja  za uspešnu proizvodnju.

Cilj je da se osigura rast, razvoj i vitalnost stada kako bi se obezbedila željena produktivnost.
Potrebno je naglasiti da ovčari moraju da budu oprezni prilikom prevođenja ovaca sa pašnjačkog na stajski način ishrane. Tokom paše organizam ovce se privikao na svežu hranu i nagli prelaz može izazvati neprijatne poremećaje. Promjena načina ishrane treba da bude postepena, kako bi se ovce postepeno prilagodile. Period adaptacije trebalo bi da traje sedam do deset dana kako bi se organi za varenje navikli na suvu hranu. U periodu prilagođavanja treba praktikovati da se ovcama svakog jutra daje manja količina sena, a onda se puštaju preko dana na ispašu. Količina sena se postepeno povećava i pri kraju perioda prilagođavanja uvodi se i drugi obrok u senu krajem dana. Na kraju se sa pašom u potpunosti prestaje.

Po savetima stručnjaka, za ovde se preporučuje livadsko, a za jaganjce lucerkino seno. Što se tiče silaže, ona mora da bude u ograničenim  količinama i ne bi je trebalo davati ovcama mesec dana pre jagnjenja. Svakako se mora voditi briga da silaža ne dospeva u jasle zaleđena jer u tom slučaju može doći da raznih probavnih smetnji. Nekoliko sati pred davanje silaže, potrebno je uneti je u ovčarnik i obezbediti da se zagrije do temperature koja je u objektu. Ukoliko ste u mogućnosti da obezbedite silažu od silažnog kukuruza, glava i lišća šećerne repe, sirovih repinih rezanaca, sojine slame i t d, to bi bilo najbolje. Međutim, teško je pripremiti takvu silažu, posebno u brdsko-planinskim krajevima, pa će dobro doći i ona od travno-leguminoznih smesa.

Koliko će ovce uspešno zimovati zavisi u velikoj meri od kvaliteta hrane i njenog pravilnog korišćenja. Da bi se sačuvale sve ovce na broju i obezbedilo da u dobrom zdravlju i kondiciji izađu iz zime pored kvalitetne ishrane mora se obezbediti i odgovarajući smeštaj. Site ovce će lako podneti niske temperature, ali smetaće im prisustvo vlage u ovčarniku. Posebno se treba pobrinuti da prostirke bude što više i da je suva. Zato  je od velikog značaja da se prostorija u kojoj će ovce zimovati pripremi u poznu jesen, a posebnu pažnju pokloniti krovu (ne sme da prokišnjava), zidovima (preporučuje se dezinfekcija), podovima, prozorima, jaslama i drugo.

Pre uzimljavanja potrebno je obezbediti  dovoljne količine svih hraniva, za sve kategorije i faze proizvodnje. Osim hraniva, mora se obezbediti dovoljna količina vode i ovcama omogućiti da je uzimaju po volji. Ukoliko takvi uslovi ne postoje, onda treba vršiti napajanje i to dva puta dnevno. Optimalna temperatura vode za ovce je od 12 do 18 stepeni, i ona mora biti higijenski ispravna. Ne zaboravimo da od dobrog načina ishrane ne zavisi samo sitost ovaca već i uspjeh ukupne proizvodnje tokom niza godina. Kao značajan pokazatelj rada farme služi cena koštanja koja se meri veličinom troškova po jedinici proizvoda (meso, mlijeko, vuna). Od visine ovih troškova zavisi i uspeh u ovčarskom biznisu. U strukturi troškova hrana učestvuje sa oko 70 odsto i zato obrok koji je sastavljen za stado u najvećoj meri utiče na cenu proizvoda i visinu zarade.


reklama