Značaj mikroklime u objektima za držanje životinja

22

U poslednje vreme sve više se daje na značaju mikroklimatskim uslovima u objektima u kojima se gaje domaće životinje.

Za uspešno bavljenje stočarskom proizvodnjom najbitniji su rasa, ishrana i uslovi gajenja. Ovaj poslednji faktor je nekada bio marginalizovan, ali se ustanovilo da je i on itekako bitan za maksimalne proizvodne rezultate.

Najlakše merljiva od mikroklimatskih faktora je temperatura. Krave veoma dobro podnose niske temperature, čak i do 10 stepeni ispod nule. Bitno je da im se obezbedi dovoljno suve slame kao prostirke. Sve do 20-25 stepeni krave lako podnose, a proizvodni rezultati su maksimalni. Na 30 stepeni i preko toga, postaje im teže i naravno da se smanjuju proizvodni rezultati. Zato je od velikog značaja obezbediti im stalni protok vazduha i povremeno tuširanje.

Od velikog značaja je i sastav, kvalitet vazduha. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na količinu kiseonika u objektu koja mora da bude približna onoj količini koja se nalazi napolju (21%). Praktično, to se najlakše vidi zimi kada mnogi farmeri zatvaraju objekat potpuno (što se nikako ne preporučuje). Tako dolazi do manjka kiseonika i povećanog udela ugljen-dioksida. Taj problem se vidi u tome što krave nerado leže, ili često ustaju, a uzrok tome je ugljen-dioksid koji kao teži pada u donje delove štale. Takođe, posledica zatvaranja objekta je i velika količina vlage koja se kondenzuje u objektu, što kravama veoma smeta i dovodi do raznih zdravstvenih poremećaja. Zato bi objekat trebalo što više držati otvorenim tokom cele godine.

Izvor: dipl. inž. Goran Joksić, PSSS Kragujevac

Foto: Envato


reklama