Značaj pčela u voćarskoj proizvodnji

290

Značaj pčela u voćarskoj proizvodnji je nemerljiv. Za redovan rod voća, dobru krupnoću, oblik i boju ploda ogroman uticaj imaju pčele i njihovo prisustvo tokom cvetanja voćaka.

Svaki cvet je specifične boje, veličine, oblika, građe, mirisa, a sve je u cilju da se privuče insekte koji će izvršiti oprašivanje. U voćarskoj proizvodnji, izuzev oraha i leske gde je oprašivanje vetrom, oprašivanje je insektima, skoro isključivo pčelama. Poseta pčele cvetu je u cilju uzimanja nektara i cvetnog praha, potrebnog za život i razmnožavanje pčelinjeg društva, a uzgredni posao, koji je voćarima prioritetan, je oprašivanje nanošenjem polena na žig tučka, što rezultira oplodnjom i stvaranjem ploda, kao krajnjeg cilja u proizvodnji u voćarstvu.

Naučno je dokazano da se oprašivanjem smešom cvetnog praha od više sorti u okviru iste voćne vrste, koji najmasovnije obezbeđuju pčele u prirodi, dobijaju veći prinosi, krupniji, kvalitetniji i bolje obojeni plodovi.

Da bi pčela bila što efikasnija u vreme cvetanja, potrebno je da bude što bliža cvetovima. Smatra se da je najveći efekat kad je udaljenost pčele od paše do 2 km, a da je dosta slab ukoliko je udaljena 4 i više kilometara kada ostvaruje manji broj letova i poseti manje cvetova. Brzina leta pčele je 35-45 km/h po tihom vremenu, odnosno 14-28 km/h po vetrovitom vremenu. Ako je u vreme cvatanja toplije, sunčanije i bez vetra, manji broj košnica može da zadovolji oprašivanje u voćnjaku. Ali, ukoliko je vetrovitije i hladnije, broj košnica trebalo bi povećati.

Košnice je potrebno rasporediti po celom voćnjaku. Raspoređuju se u vreme cvetanja, a najbolje je da se unose u voćnjak kad je otvoreno 10-15% cvetova. Ranije ih ne bi trebalo unositi, kako se pčele ne bi orijentisale na cvetove korova i drugih biljaka koje cvetaju.

Zbog toga je najpoželjnije da se pčelinja društva rasporede u samom voćnjaku u vreme cvetanja. Smatra se da je u punom cvetu voćaka potrebno za potpuno oprašivanje obezbediti 2-3 pčelinja društva po hektaru površine.

Vrednost pčele kao oprašivača posebno je značajna kada se dešava eksplozivno cvetanje. Pored dobijanja većih prinosa voća, plodovi su lepšeg izgleda, pravilnijeg oblika, transportabilniji su, duže traju, sadrže više šećera, vitamina, mikroelemenata, belančevina, mineralnih materija, postižu bolju cenu na tržištu i dr. Prinos nekih voćnih vrsta sa oprašivanjem pčela može se povećati za nekoliko puta.

Izvor: Milena Zafirović Stojanović, PSSS Požarevac

Foto: Pixabay


reklama