Značaj setve deklarisanog semena

261

Uskoro će početi setva prolećnih useva (kukuruz, soja, suncokret), pa zato bi trebalo na vreme, osim pripreme parcela, obezbediti i kvalitetno seme.

Kako je Pravilnikom o kontroli proizvodnje semena jasno definisana dokumentacija koja treba da sadrži poreklo upotrebljenog semena, vrstu, sortu i kategoriju kao i stručne preglede u toku vegetacije na osnovu kojih se sačinjavaju zapisnici koji sadrže podatke o svojstvu zasnovane kulture za proizvodnju semena, na osnovu čega se daje ocena useva. Ovakvim postupkom se posle skidanja useva omogućava seme namenjeno setvi.

Posle ovog postupka, dorađivački centri imaju značajnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetnog i pripremljenog semena koje treba ponuditi poljoprivredniku. Da bi poljoprivrednici bili sigurni u ono šta kupuju, na svakom proizvodu se stavlja odgovarajuća deklaracija.

Kontrolom semenskog useva od strane aprobatora, utvrđen kvalitet, odnosno kratak opis proizvoda, u ovom slučaju semenskog materijala sadrži sledeće parametre:

DEKLARACIJA O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA
(UZ OTPREMNICU)

I. OSNOVNI PODACI O SEMENU
1. Biljna vrsta (narodno ime, latinski naziv)
2. Sorta
3. Kategorija
4. Godina proizvodne
5. Proizvođač
6. Dorađivač
7. Broj i datum uverenja o aprobaciji semenskog useva, odnosno certifikata o sortnosti semena koje je izdala zemlja izvoznica (uverenje o aprobaciji)
8. Broj partije semena i količina u kg
9. Broj pakovanja u partiji semena
10. Neto masa jednog pakovanja u kg
11. Naziv preparata kojim je seme tretirano i klauzula
12. Broj semena u pakovanju (ako se pakuje po broju semena), naziv i dimenzije frakcije (za kalibrirano seme)

II. UTVRĐENI KVALITET
Naziv organizacije udruženog rada koja je vršila ispitivanje
Broj i datum izveštaja o kvalitetu semena

1. Čistoća, u %
2. Sadržaj vlage, u %
3. Klijavost, u %
4. Energija klijanja, u %
5. Masa 1.000 semena
6. Sadržaj drugih biljnih vrsta, u % (naziv i broj zrna)
7. Sadržaj korova, u % (naziv i broj zrna)
8. Zdravstveno stanje (naziv nađenih bolesti i procent); (naziv nađenih štetočina i broj)
9. Datum do koga važi deklaracija
10. Datum izrade izveštaja; (M.P.); Odgovorno lice u organizaciji udruženog rada

Poljoprivredni proizvođači prilikom kupovine semena za setvu trebalo bi da obrate pažnju na sve karakteristike sa deklaracije, čime će omogućiti setvu kvalitetnog semena. Setvom u optimalnom roku i primenom pravilne i pravovremene agrotehnike, postići će kvalitetnu i rodnu žetvu.

Izvor: Dipl. inž. Gordana Rehak, PSSS Šabac

Foto: Pixabay


reklama