Značaj zimskog i ranoprolećnog prskanja voćaka

501

Zimsko prskanje voćaka ima za cilj da smanji brojnost štetočina i uzročnika bolesti koji u odgovarajućim stadijumima, otpornim na niske temperature, prezimljavaju u krošnjama voćaka, na granama i pupoljcima.

Izvodi se posle izvršene rezidbe i iznošenja grana iz voćnjaka. Naravno, prilikom rezidbe, odstranite sve oštećene grane kao i zaostale plodove koji predstavljaju izvor zaraze za sledeću vegetacionu sezonu.

Zimsko prskanje treba izvršiti temeljno, odnosno, dobro okupiti svako stablo, tako da nakon završenog tretmana primenjeni rastvor bude prisutan na celoj površini stabla. Prska se po sunčanom i tihom vremenu, bez vetra. Temperatura prilikom prskanja mora da bude preko 8 stepeni, jer se mineralna ulja ’ne lepe’ za tretiranu površinu ako je temperatura niža od 8 stepeni.

Jabuka
Prvo tretiranje u zasadu jabuke treba obaviti kada se jabuka nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (aktivne materije bakar oksihlorid ili bakar hidroksid) i mineralnim uljima u količini 25l/ha. Naredno prskanje u zasadu jabuke trebalo bi obaviti u fenofazi mišjih ušiju, u cilju suzbijanja pepelnice jabuke, čađave krastavosti i raznih štetnih insekata, i to nekim preventivnim fungicidom npr. mankozebom, kao i nekim protektivnim fungicidom na bazi sumpora.

Kruška
Prvo tretiranje u zasadu kruške treba obaviti kada se kruška nalazi u fenofazi mirovanja preparatima na bazi mineralnih ulja u količini 30l/ha. Sledeće tretiranje se obavlja preparatima na bazi a.m. hlorpirifos u količini od 2l/ha, jer odrasli insekti kruškine buve – Psylla piri, prezimljavaju u pukotinama kore voćaka i pri kraju zime, kad temperature pređe 5 stepeni, počinju da se hrane sisajući sokove iz mladih nabubrelih pupoljaka. Kad se kruška nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka treba obaviti tretman sa bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (bakar oksihlorid ili bakar hidroksid) zbog bakteriozne plamenjače voćaka Erwinia amylovora.

Šljiva
Prvo tretiranje u zasadu šljive obavlja se kad se biljka nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (bakar oksihlorid ili bakar hidroksid) zbog prezimljujućih oblika – Polystigma rubrum, prouzrokovača plamenjače šljive, Puccinia pruni spinosae, prouzrokovača rđe šljive, i Monilinia spp, prouzrokovača truleži plodova koštičavog voća i mineralnim uljima u količini 25l/ha.

Trešnja i Višnja
Prvo tretiranje u zasadu trešnje i višnje treba obaviti u fenofazi mirovanja bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (bakaroksihlorid ili bakar hidroksid) zbog prezimljujućih oblika – Stigmina carpophila, prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća i Monilinia spp. – prouzrokovač truleži plodova koštičavog voća.

Breskva i Nektarina
Prvo tretiranje u zasadu breskve i nektarine trebalo bi obaviti u fenofazi mirovanja vegetacije bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (bakaroksihlorid ili bakar hidroksid) zbog prezimljujućih oblika – Stigmina carpophila, prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća i Monilinia spp. – prouzrokovača truleži plodova koštičavog voća. Drugo prskanje obavlja se na početku bubrenja pupoljaka preparatima na bazi a.m. cirama ili a.m. horotalonila zbog patogena Taphrina deformans, prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve.

Kajsija
Prvo tretiranje u zasadu kajsije izvodi se u fenofazi mirovanja vegetacije bakarnim preparatima u količini 5kg/ha (bakaroksihlorid ili bakarhidroksid), zbog prezimljujućih oblika – Stigmina carpophila, prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća i Monilinia spp. – prouzrokovača truleži plodova koštičavog voća kao i epifitne populacije bakterija iz roda Pseudomonas spp.

Foto: Cover-Images


reklama