Gajenje povrća na malim površinama

191

Veliki broj seoskih i gradskih porodica gaji povrće na površinama koje su u sklopu okućnica, a takva proizvodnja povrća na malim površinama omogućava značajnu uštedu u kućnom budžetu.

Povrće najbolje uspeva na mestima koja su osunčana, dobro provetrena i nemaju visok nivo podzemnih voda. Kad se opredelimo za kulture koje želimo da gajimo, moramo postaviti pravilan plodored i plan setve. Novembar i decembar su meseci kad se sa parcela iznose žetveni ostaci, zatim đubre (ko je u mogućnosti) stajnjakom 300 kg po aru, a potom oru (zimsko oranje) na 30-35 cm.

U proleće, pre setve, potrebno je izvršiti obradu zemljišta ručno ili motokultivatorima kako bi se obezbedio povoljan vodno-vazdušni režim i tako obezbedilo nesmetano klijanje i nicanje biljaka. Posle predsetvene pripreme, u zavisnosti od kulture koju gajimo, pravimo leje – idealna širina leje je 120 cm, kako bi se mogla nesmetano pleviti i obrađivati bez gaženja i tabanja zemljišta.

Pravilne i funkcionalne leje trebalo bi da su 10 cm odignute iznad zemlje kako bi se omogućilo ceđenje vode pri obilnim padavinama. Između leja ostaviti staze širine 30-50 cm za nesmetan prolaz i obavljanje svih potrebnih operacija.

Prvo sejemo povrće za čije su klijanje i nicanje potrebne temperature od 3 do 5 stepeni, a to su grašak, spanać, salata, crni i beli luk, rotkvice.

Prostor u povrtnjaku može se iskoristiti i za setvu aromatičnog, lekovitog i začinskog bilja. One se mogu sejati u malim trouglastim lejama ili po ivicama povrtnjaka. Najčešće gajene aromatične kod nas su korijander, dragoljub, mirođija, krasuljica, buvač, neven, hajdučka trava. One svojim mirisom privlače brojne insekte, odnosno privlače insekte predatore koje se hrane štetnim insektima. Takođe, privlače insekte oprašivače, a neke od biljaka ispuštaju miris (eterična ulja) ili biohemijske supstance koji odbijaju insekte (a koji mogu naneti velike štete gajenom povrću).

Takođe, preporuka je da se crni luk i mrkva seju u naizmenične redove, odnosno 1 do 2 reda luka i 1 do 2 reda mrkve. Eterična ulja šargarepe odbijaju lukovu muvu, koja nanosi velike štete luku, a eterična ulja luka odbijaju mrkvinu muvu. Na taj način može da se izbegne upotreba sredstava za zaštitu bilja i postigne dobijanje zdravih i zdravstveno bezbednih plodova.

Izvor: dipl. inž. Dragan Mijušković, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay, Free Images


reklama