Izbalansirana prihrana je uslov za uspešnu proizvodnju krompira

37

Da bi se krompir pravilno razvijao potrebna je izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima u optimalnim količinama. Ukoliko se pojavi nedostatak ili višak nekog od hranljivih elemenata, dolazi do određenih problema u procesu proizvodnje krompira i isti se mogu manifestovati na biljkama.

Da bi se izbegle posledice nepravilne ishrane gajenih biljaka preporuka proizvođačima – prvo agrohemijska analiza zemljišta, a onda đubrenje.

Azot – Veoma značajan element u ishrani krompira. Nedostatak ovog hranljivog elementa odražava se na smanjeni porast, ravoj i izgled biljke. Biljke postaju bledunjave, dolazi do smanjenja nadzemne mase, pa samim tim i roda. Veće količine azota potenciraju stvaranje veće nadzemne mase, ali time usporavaju formiranje krtola. Dolazi do produženja vegetacionog perioda, a veća bujnost izaziva veću osetljivost na mnoge biljne bolesti. Dolazi do smanjenja sadržaja suvih materija i skroba, većih količina šećera. Takav krompir teže čuva u skladištu.

Fosfor – Nedostatak fosfora je izražen na kiselim, siromašnim zemljištima i ako je blokiran od strane gvožđa. Simptomi su jako izraženi na listovima. List je tamno zelene boje, bez sjaja. U ekstremnim situacijama na obodu lista se javljaju ljubičaste pege.

Kalijum – Krompir je poznat kao kultura koja dosta iznosi kalijum iz zemljišta. Nedostatak kalijuma na krompiru izraženiji je u drugom delu vegetacionog perioda, a manifestuje se pojavom tamno zelene boje mezofila lista i žućkaste do tamnosmeđe boje oboda lista. Ispod promenjene boje tkiva dolazi do njegovog izumiranja. List se uvija i dobija grubu površinu. Velike doze kalijuma izazivaju blokadu magnezijuma. Krtole su takođe osetljive i teže se čuvaju. Ovaj element se na lakim zemljištima lako ispira, a na teškim blokira.

Magnezijum – Usled nedostatka magnezijuma biljke krompira dobijaju bledožutu boju i dolazi do žućenja donjeg lišća. Deo lista između nerava menja boju u svetložutu, po obodu lišće ostaje zeleno i vremenom postaje lomljivo. Nedostatak magnezijuma se sreće na kiselim i alkalnim zemljištima.

Mangan – Nedostatak mangana na krompiru izaziva promene na vršnom, mladom lišću koje se uvija. Tkivo između nerava postaje žućkasto i sa mnogobrojnim crnim, nekrotičnim tačkama duž nerava. Kada je jači nedostatak mangana lišće krompira se suše i opada. Nedostatak mangana se najčešće javlja na lakim, peskovitim zemljištima.

Izvor: dipl. inž. Boban Stanković, PSSS Leskovac

Foto: Pixabay


reklama