Krvava vaš na jabuci

134

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je kod nas uglavnom štetočina jabuke, ali može da se pojavi i na drugom jabučastom voću.

U Americi ima prelaznog domaćina (brest) gde prezimljava u stadijumu jaja. Krilate ženke su crne, a beskrilne crvenkasto smeđe, ovalne, duge 1,2 – 1,6 mm (2 mm) i pokrivene belim voštanim vlaknima. Vrlo lako se zapažaju, jer izgledaju kao da su prekrivene vatom. Ako se vaši zgnječe primećuje se crvena boja po čemu su i dobile naziv.

Krilate forme se javljaju od polovine juna i migriraju na okolna stabla i druge voćnjake. Larve su izduženog oblika, sivo-crvenkaste. Jaja su braon-ljubičasta, obavijena voštanom prevlakom, veličine oko 0,3mm.

Odrasle jedinke se pojavljuju u aprilu i počinju sa ishranom. Uglavnom su na mlađim granama i lastarima, ali se mogu javiti i na korenu. Napadnuti delovi su vunasti, sa voštanom navlakom. Hrani se biljnim sokovima što dovodi do pojave izraslina koje pucaju i prave otvorene rane. U tim ranama se naseljavaju patogeni i insekti. Napadnute voćke su oslabljene i ako se ne reaguje može doći do sušenja.

Krvava vaš prezimljava u obliku larve u pukotinama na stablu ili na korenovom vratu. Može da podnesu veoma niske temperature. Imaju više generacija (10 – 15).

Suzbijanje zahteva primenu više mera. Vaši se javljaju na mestima gde insekticidi teže dospevaju. Rezidbom bi trebalo učiniti da krošnja bude prozračna, kako bi se obavila kvalitetna pokrivenost insekticidom. Izbalansiranom ishranom, sa manje azota, postiže se umeren rast izdanaka.

Hemijskim suzbijanjem se uništavaju i prirodni neprijatelji (larve zlatooke, bogomoljka, grabežljive stenice, parazitske osice Aphelinus mali) ove štetočine. Zato bi pre tretiranje zasada jabuke trebalo obaviti vizuelni i laboratorijski pregled uzoraka mladara jabuke da bi se video nivo parazitiranih ženki krvave vaši. Parazitirane ženke krvave su crne i mumificirane. Tretirati kada je napadnuto više od 5 % biljaka. Primena insekticida trebalo bi da se vrši uz optimalnu količinu vode.

Za suzbijanje su najbitnija tretiranja u fenofazama: mirovanja vegetacije i pre i posle cvetanja. Krvavu vaš trebalo bi suzbiti pre nego što biljka olista. U fazi mirovanja vegetacije primeniti kombinaciju insekticida na bazi cipermetrina + hlorpirifosa + mineralno ulje. U toku vegetacije mogu se primeniti insekticidi na bazi aktivnih materija hlorpirifos, flonikamid, dimetoat, spiroteramat, acetamiprid, piretroidi.

Izvor: dipl. inž. Živorad Jovanović, PSSS Knjaževac

Foto: Mourad Louadfel, Homemade, Bugwood.org, Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org


reklama