Nije naodmet ponoviti plavo prskanje zbog blage zime

346

Jedna od najvećih mana veoma blage zime, jeste povećan rizik infekcija izazivačima oboljenja kore i drvenastog dela voćaka.

Infekcijama su posebno podložni zasadi kajsije, breskve i trešnje, a u manjoj meri višnje i šljive. Odnosno, najviše su ugroženi oni zasadi u kojima već ima prisutnih rak rana, u kojima patogeni prezimljavaju. Za te patogene karakteristično je da se razvijaju veoma sporo, pa se prvi simptomi često javljaju i po nekoliko godina posle infekcije.

Ovakve zime koje su blage i vlažne, a ispresecane naglim zahlađenjima, stvaraju idealne preduslove za ostvarivanje infekcije ove grupe patogena. Ono što se može uraditi je da se periodično tokom zime, primenjuju preparati na bazi bakra.

Tretiranje bi trebalo obaviti po lepom vremenu, bez vetra, pri temperaturi iznad 10 stepeni. Stabla moraju biti dobro nakvašena, dok sa njih ne počne da kapa, zbog čega se često kaže da je „voćke potrebno okupati“. S obzirom na to da sredstva imaju plavičastu boju, pa kad se voćnjak njima isprska dobija plavičastu nijansu, voćari mogu lako uočiti propust koji su napravili prilikom prskanja i ponoviti prskanje preskočenog mesta.

Kako bi se voćke valjano „okupale“ okvirna količina utroška rastvora preparata je oko 400 litara po hektaru zasada, po metru visine stabla. Primera radi, za 1 ha zasada gde su stabla visoka 2 m, trebaće nam oko 800 litara tečnosti. Ako se ne može obezbediti kvalitetno prskanje, zbog vremenskih uslova (vetar) ili starog atomizera (dizne), preporučujemo dva prohoda sa polovinom doze preparata (i vode), pri čemu se drugi prohod izvodi iz suprotnog smera u odnosu na prvi, čim se osuši deposit prvog prohoda.

Za plavo prskanje se mogu koristiti svi bakarni preparati: bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakar hidroksid + kalcijum hlorid. Ipak, prednost dajemo preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida.

Imajte na umu da propust učinjen izostankom ili nekvalitetnim izvođenjem plavog prskanja voća ne može da se nadoknadi, niti koriguje u proleće.

Jesenje plavo prskanje voća

Foto: Pixabay


reklama