Oblačinska višnja kao podloga za trešnju i višnju

134

Oblačinska višnja predstavlja skup velikog broja genotipova različitih osobina, koje se ogledaju u različitoj bujnosti, rodnosti, krupnoći i kvalitetu ploda.

Oblačinska višnja se ne kalemi, već se gaji na sopstvenom korenu, zbog osobine da se razmnožava izdancima. Zbog velike heterogenosti, pažnju je potrebno usmeriti klonskoj selekciji, kako u cilju izdvajanja klonova dobre rodnosti i krupnoće plodova, tako i odgovarajuće bujnosti.

Oblačinska višnja se ponekad koristi kao vegetativna podloga slabije bujnosti za višnju i trešnju ili kao posrednik deblotvorac koji utiče na smanjenje bujnosti i povećanje rodnosti. Oblačinska višnja ima dobaru kompatibilnost sa sortama višnje, a nešto lošiji sa sortama trešnje, što se ogleda u stvaranju zadebljanja na spojnom mestu.

Najveći nedostaci oblačinske višnje kao podloge su slabo ukorenjavanje usled čega je u gajenju neophodna upotreba naslona, kao i velika produkcija izdanaka koji iscrpljuju biljku i zahtevaju dodatne troškove u cilju njihovog uklanjanja. U prednosti oblačinske višnje kao podloge spadaju slabija bujnost i ranije stupanje na rod, kao i visoka i redovna rodnost.

Da bi se povećalo korišćenje oblačinske višnje kao podloge i posrednika radi se na klonskoj selekciji, kojom bi se izdvajanjem pogodnih klonova neutralisali ili umanjili nedostaci.

U poslednjih desetak godina podignut je veći broj zasada trešnje u kojem je zastupljen veći broj aktuelnih sorti, kalemljenih na selektovane klonove oblačinske višnje, koji se odlikuju veoma malim brojem praznih mesta, a na spojevima nisu uočena zadebljanja.

Sa klonskom selekcijom bi trebalo nastaviti i pored postojanja velikog broja postojećih podloga za višnju i trešnju, pre svega zbog adaptiranosti na agroekološke uslove Srbije. Oblačinska višnja pokazuje veću otpornost prema mrazu u odnosu na magrivu i divlju trešnju, a podnosi i vlažnija i teža zemljišta.

Izvor: dipl. inž. Zoran Janković, PSSS Beograd

Foto: PSSS, Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org


reklama