Obnavljanje krune

173

U voćnjacima često nailazimo na zapuštene, nepravilno ili spontano formirane krune pojedinih stabala. Takve krune moramo obnoviti rezidbom, odnosno odstranjivanjem guste i nepravilno raspoređene skeletne grane, a onda tankih i izduženih, koje rastu ka unutrašnjosti.

Na taj način stvaraju se uslovi za normalno razvijanje ostavljenih grana i sprečava njeihovo ogoljavanje i premještanje vegetacije ka vrhu jer kruna treba da ima dovoljno svetlosti za stvaranje i održavanje rodnih grančica.

Obnavljanje krune zavisi u velikoj meri od starosti stabla voćaka. Ona se praktikuje, najčešće, na mladim i nerodnim stablima, a i na onim koja su tek počela da rađaju. U tom periodu razvoja voćke rezidba je lakša i efikasnija, rane su manje, što nije slučaj sa starijim stablima na kojima se mogu pojaviti različiti fiziološki poremećaji.

Ostavljanje skeletne grupe treba da zaklapaju najpovoljniji ugao u odnosu na vođicu. Ako rastu uspravno, odnosno pod malim uglom, prevodi se na niže grane s većim uglom u odnosu na glavnu vođicu krune. Kad je ugao prirodno veći, prevođenje bi trebalo uraditi na nižoj, što uspravnijoj grani. Najbolje je da grane međusobno zaklapaju ugao od 40 do 50 stepeni.

Rast skeletnih gana usmerava se u željenom pravcu i podstiče obrastanje nižih delova rodnim drvetom. To se postiže proređivanjem i rasterećivanjem vrhova i istovremeno se sprečava povijanje i lomljenje grana pod teretom roda.

Piramidalnim oblicima ponekad je potrebno skratiti ili ukloniti centralnu (glavnu) vođicu. Ona se najčešće prevodi na nižu bočnu granu i tako dobija nepravilna kotlasta kruna.

Foto: Pixabay


reklama