Plamenjača, pegavost listova i trulež plodova borovnice

847

Gljivica Diaporthe vaccinii (odnosno Phomopsis vaccinii) dovodi do uvenuća i sušenja mladih izdanaka borovnica, od vrha ka žbunu. Srž biljke i mlade grane gube boju, a oboleli zreli izdanci mogu iznenada da uvenu i propadnu sredinom leta.

Na zaraženim grančicama se javljaju rak-rane. Spore se stvaraju u svetlim, izbeljenim zonama kore i šire se kišnim kapima. Na listovima se pojavljuju pege. Na bobicama dolazi do truleži, omekšavanja i pucanja.

Indikator oboljenja je propadanje individualnih izdanaka, dok čitava biljka izgleda zdravo. Patogen se često širi zaraženim sadnim materijalom. Povoljni vremenski uslovi, kao što je kišno proleće, mogu da pospeše zarazu i širenje infekcije. Oštre zime i suša, s druge strane, mogu da zamaskiraju simptome. Gljiva može da zarazi mlade grane i grančice direktno preko kore, ali za starije grane su neophodne povrede. Zaraze se javljaju uglavnom u proleće i rano leto.

Da bi se sprečilo nastajanje oboljenja najbolje je izvršiti adekvane agrotehničke mere (da se izbegnu oštećenja od zimskih mrazeva), ukloniti sasušene izdanke i spaliti zaraženi materijal po pojavi oboljenja. U ranim fazama vegetacije mogu se koristiti fungicidi na bazi cirama (Ciram, Ziram Zorka, Fitociram – 0,3%), ili bakar-hidroksida (Blauvit, Everest…) Kasnije, tokom vegetacije, koristiti fungicide na bazi azoksistrobina (Quadris, Quin, Promesa,Teatar – 0,075%), piraklostrobina i boskalida (Signum – 0,5 do 0,75 kg/ha mogu do izvesne mere da posluže u kontroli). Svaki od preparata trebalo bi rotirati (po klasama) kako bi se izbegla rezistentnost patogena.

Izvor: dipl. inž. Ljiljana Jeremić, PSSS Jagodina


reklama