Jabuka kao sveže voće ima najveću potrošnju među kontinentalnim voćem tokom cele godine. Senzoričke osobine kao što su čvrstoća ploda, ukus i izgled su veoma značajni parametri kvaliteta, ali osim njih od velikog značaja je i sadržaj hranljivih komponenti. Jedan...
Đubrenje vinove loze predstavlja veoma važnu i opreznu meru za realizaciju, zato što žiličast korenov sistem prodire dublje u zemlju, a njegova glavna masa je u sloju 20-60 cm. Najbolje je prihranu raditi na osnovu preporuke dobijene posle agrohemijske analize...
Pravilno određivanje momenta vađenja šargarepe, tj tehnološke zrelosti i vremena vađenja, od bitnog su značaja za dužinu čuvanja, odnosno intenzitet sušenja, prerastanja i truljenja u toku čuvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počnu fiziološki da odumiru. Tada je transport...
Jedan od većih zagađivača životne sredine, bar kad je poljoprivreda u pitanju, je i neadekvatno odlaganje čvrstog i tečnog stajnjaka. Neadekvatno odlaganje stajnjaka na farmi može izazvati velike ekološke probleme, kako po sam ekosistem, tako i po površinske i podzemne...
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) Evropske unije je jedna od najstarijih politika EU. Ona svoje korene ima u razdoblju posle Drugog svetskog rata kada poljoprivrednici nisu bili u stanju da proizvedu dovoljne količine hrane. Bilo je neophodno pokrenuti proizvodnju hrane...
Osnovni biogeni elementi u zemljištu nalaze se pretežno vezani u organskim jedinjenjima i u oblicima koji nisu direktno dostupni biljkama. S druge strane, mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u mineralizaciji organskih jedinjenja i mobilizaciji teško rastvorljivih neorganskih jedinjenja, čime obezbeđuju...
Osiguranici poljoprivrednici su lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzije ili nisu...
Kalemljenje pupoljkom (okuliranje, očenje) je najviše rasprostranjeno u rasadničkoj proizvodnji, usled očiglednih prednosti: jednostavna tehnika rada, kvalitetno zarastanje rana i visok procenat prijema okulanata, kao i veliki učinak. Ovom tehnikom, kad god i kako god da se ona obavlja tokom...
Za podizanje zasada kupine, kao i svih drugih voćnih vrsta, neophodno je izvršiti osnovnu pripremu zemljišta koja se sastoji u uređivanju zemljišta, vađenju žila i panjeva, uništavanju korova, meliorativnog đubrenja, dubokog oranja i usitnjavanje površine. Kupina najbolje rezultate daje na...
Ruralni turizam je specifičan oblik turizma koji podrazumeva skup aktivnosti, usluga i dodatnih sadržaja ruralnog stanovništva na porodičnom gazdinstvu u cilju privlačenja turista i stvaranja dodatnog prihoda, a potencijali za razvoj seoskog ili ruralnog turizma u Srbiji su veliki. Ruralni...