Pozivaju se lokalne samouprave da prijave divlje deponije

53

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji.

Prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koju će se vršiti odlaganje nelegalno odloženog otpada sa njihove teritorije.

Spisak sa potrebnim informacijama dostavlja se u TABELI, sa maksimalno 5 fotografija lokacije na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojih se može utvrditi količina otpada.

Prijave sa neophodnim podacima mogu se dostaviti do ponedeljka 24.01.2022. godine do 10 časova, na adresu elektronske pošte: eko.kabinet@eko.gov.rs.

Jedinice lokalne samouprave kojima je neophodna pomoć u rešavanju problema divljih deponija, mogu se istim putem obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.

Foto: Freepik


reklama