Robne rezerve kupuju 34.000 tona merkantilne pšenice

20

Republička direkcija za robne rezerve objavila je obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2021. godine.

Direkcija će kupiti do 34.400 tona merkantilne pšenice rod 2021. godine, domaćeg porekla. Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od:
1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava
2. zemljoradničkih zadruga
3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Sadržaj proteina trebalo bi da je najmanje 11,50 % suve materije.

Cena merkantilne pšenice je 23,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se elektronski, na sajtu Direkcije, svakog radnog dana od 7 do 14 časova, na adresi www.rdrr.gov.rs.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 011/3343-652, 011/3239-059 i 011/3239-058 u Beogradu i 021/526-890 u Novom Sadu.

TEKST OBAVEŠTENJA

Foto: Unsplash


reklama