Sistemska kontrola plodnosti zemljišta

29

Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa.

Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta.

Ovaj jedinstven i kompletni sistem obuhvata kontrolu posebno za svaku parcelu sledećih elemenata:
– Sadržaj hranljivih materija u zemljištu i osobine zemljišta (vrši se analiza uzoraka zemljišta koji se prikupljaju najmanje svake pete godine)
– Unošenje hranljivih materija u zemljište (mineralnih i organskih đubriva i zoravanje vegetativnih delova i otpadaka biomase)
– Praćenje čitave grupe faktora koji su vezani za porast i razvoj biljaka (meteoroloških; fenoloških; bolesti, štetočina i korova), mere nege i zaštite, način obrade zemljišta
– Povećanje prinosa gajenih kultura, posle svih preduzetih mera u sistemu

Svrha uvođenja kontrole plodnosti zemljišta

Mineralna đubriva u strukturi cene koštanja ratarskih i voćarskih kultura čine znatnu stavku. Racionalnom primenom mogu se ostvariti značajni ekonomski efekti.

Racionalizacija primene đubriva moguća je utvrđivanjem nivoa hraniva u zemljištu. U toku sistematskog rada na kontroli plodnosti zemljišta, otkrivaju se elementi koji se nalaze u nedovoljnoj koncentraciji za gajenje biljaka ili u obliku koji nije pristupačan za biljke. Unošenjem novih količina tih elemenata, tačno željenog oblika, ishrana biljke dovodi se na povoljniji finansijski rezultat.

Osnova za racionalnu primenu đubriva su podaci o obezbeđenosti zemljišta hranljivim elementima i uslovi koji opredeljuju njihovu dinamiku. Podaci o tome dobijaju se agrohemijskim analizama.

Periodična ispitivanja daju nam podatke o nivou hraniva u zemljištu i njihovoj dinamici, zavisno od primenjenih đubriva, ostvarenih prinosa i ostalih delovanja na zemljište.

Izvor: dipl. Inž. Milan Damljanović

Foto: Pixabay


reklama