Solarizacija – jedan od načina suzbijanja korova u organskoj proizvodnji

219

Solarizacija je postupak zastiranja zemljišta providnom folijum u cilju njegovog zagrevanja što dovodi do uništavanja semena i niklih korovskih biljaka, ali i fitopatogenih gljiva i nematoda.

Ovaj postupak se obično izvodi u julu i avgustu na vlažnom zemljištu – prirodno ili navodnjavanjem. Posle nekoliko dana od zastiranja zemljište ima 20º C višu temperaturu od okolnog nepokrivenog, a u toku postupka postiže se i temperatura viša od 60º C. U toku procesa solarizacije dolazi do stvaranja gasovitih supstanci koje dovode do prekida mirovanja semena ili do njegovog oštećenja. Providna folija je najpodesnija za ovu namenu, a najveća efikasnost postiže se u suzbijanju jednogodišnjih korovskih biljaka kao što su pepeljuga, štir, gorušica, poponac.

Visina temperature koja će se postići zavisi od perioda godine odnosno insolacije i ekspozicije, a smatra se da se dobar efekat postiže ako je temperatura zemljišta iznad 42ºC.

Solarizacija je mera ne samo suzbijanja korova nego je i vid dezinfekcije zemljišta. Folija se drži na parceli sredinom leta u trajanju od 6-8 nedelja. Posle skidanja folije, zemljište se plitko pripremi i po mogućnosti zaseje ozimi pokrovni usev.

Zagrevanjem zemljišta solarizacijom postižu se sledeći efekti na korove:
– direktno uništavanje niklih biljaka i semena
– podsticanje mirovanja semena
– smanjenje vitalnosti novoniklih biljaka
– prekidanje mirovanja semena i nakon toga uništavanje

Na osnovu iskustva iz prakse, solarizaciju je dobro primeniti na manjim površinama na kojima se planira gajenje povrća.

Izvor: magistar Ljiljana Vuksanović, PSSS Kragujevac

Foto: Timothy Jacobs/organicfarmermag.com


reklama