Subotica subvencioniše kredite poljoprivrednika

9

Grad Subotica subvencionisaće sa dva miliona dinara kratkoročne kredite poljoprivrednika namenjenih nabavci obrtnih sredstava.

Kako se navodi u javnom pozivu upućenom zainteresovanim poljoprivrednim gazdinstvima, minimalni iznos kredita koji će biti sufinansiran iznosi 100.000, a maksimalni 500.000 dinara, sa rokom otplate do 12 meseci.

Ukupna kamata iznosi šest odsto fiksno na godišnjem nivou, od čega 5,4 odsto sufinansira Grad Subotica, dok 0,6 odsto plaća korisnik kredita.

Krediti će se realizovati za Registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Subotice, preko Kredi Agrikol banke, a mogu se koristiti isključivo za nabavku repromaterijala – semena, sadnog materijala, đubriva, zaštitnog materijala, goriva, hrane za životinje, održavanje opreme, mehanizacije i objekata i slično.

Sredstva za ove namene u iznosu od dva miliona dinara obezbeđena su iz gradskog budžeta, a konkurs je otvoren do utroška sredstava.

TEKST JAVNOG POZIVA

Dodatne informacije moguće je dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, putem telefona 024/626-871.

Foto: Unsplash


reklama