Subotička peščara bogatija za 3.000 sadnica crnog bora

126

U subotu, 20. novembra, u Subotičkoj šumi zaposleni JP “Vojvodinašume“, u saradnji sa volonterima izvršili su pošumljavanje odeljenja 75 (odsek a) u okviru Gazdinske jedinice “Subotičke šume“.

29 volontera i 33 zaposlena iz JP “Vojvodinašume“ posadili su 3.000 sadnica crnog bora, koje su obezbeđene iz rasadnika u Hrastovači.

Volonteri i zaposleni iz Šumske uprave “Subotica“, kao i zaposleni iz ostalih šumskih uprava i somborskog gazdinstva su time dali doprinos obnavljanju šuma na površini od 2 ha, na kojoj je prethodne zime izvršena seča šuma usled dostizanja fiziološkog maksimuma.

Subotnjom akcijom su ove površine obnovljene zahvaljujući dobrovoljnom angažmanu volontera i zaposlenih iz JP “Vojvodinašume“.

U znak zahvalnosti, volonteri koji su ostali do kraja radne akcije, njih desetak, dobili su po jednu sadnicu.

Foto: JP “Vojvodinašume“


reklama