Suzbijanje korova na strništu

133

Posle žetve strnih žita jedna od mera koju je potrebno uraditi je uništavanje korova. Ova mere je veoma važna, jer se na taj način smanjuje brojnost korova za naredni usev koji je najčešće okopavina.

Korove je potrebno uništiti jer njihovo prisustvo otežava obradu zemljišta, ali je i konkurencija gajenim biljkama u hrani, odnosno u mineralnim materijama i vodi, otežavajući njihov pravilan razvoj.

Najčešći korovi prisutni na strništu su palamida, divlji sirak, poponac, a na području Kolubarskog okruga zastupljena je i opasna korovska vrsta ambrozija.

Korovi na strništu se ne uništavaju odmah posle žetve. Najpre je potrebno ukloniti žetvene ostatke (slamu) i sačekati 15-20 dana da korovi niknu u što većem broju. Kad korovi budu u fazi 4-6 lista poželjno je uraditi tretman sa totalnim herbicidom na bazi glifosata.

U zavisnosti od vrste korova koji su prisutni, totalni herbicid treba primeniti u količini od tri do 10 l/ha.

Tretiranu površinu strništa ne bi trebalo obrađivati 15-20 dana posle primene totalnog herbicida.

Takođe, tretiranje bi trebalo obaviti u večernjim satima.

Dipl. ing. Vesna Janković
Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama