Uloga i značaj mikroakumulacija

139

Male brdske akumulacije i vodne retenzije imaju višestruki značaj – koriste se za navodnjavanje brdskog zemljišta, za zadržavanje poplavnih talasa, i na taj način štite nizvodni teren od poplava, kao i za zaštitu zemljišta od erozije, odnosno spiranja površinskog kvalitetnog sloja zemljista.

Male akumulacije otvaraju nove mogućnosti za navodnjavanje voćnjaka, vinograda i ostalih poljoprivrednih kultura, čime se postiže daleko bolji prinosi. Pomoću malih akumulacije se sprečavaju štete od erozije, poplave i suše, podiže poljoprivreda, razvija stočarstvo, ribarstvo, turizam i rekreacija.

Veliki broj izgrađenih malih akumulacija koristi se i za svoju osnovnu namenu, za navodnjavanje. Najčešći način navodnjavanja je gravitacionim putem (prirodni pad), koji je jeftin i trebalo bi ga koristiti gde god je to moguće. Takođe postoji i navodnjavanje kad se uz pomoć pumpi ili crpnih agregata koristi voda iz mikroakumulacija, što jeste skuplji način, ali je neophodan za one parcele na kojima nije moguće navodnjavanje putem gravitacije.

Male akumulacije se takođe mogu koristiti za razvoj turizma i ribolova. Tako, na primer, kod Oblačine u okolini Merošine, između Niša i Prokuplja, izgrađena je mala akumulacija pod imenom ’Oblačinsko jezero’. Brojna ovakva ’jezera’ koriste se za uzgoj ribe, tako da je moguće razvijati i sportski ribolov.

Oblačinsko jezero

Sve izgrađene mikroakumulacije vrše kontrolu poplavnog talasa, a ujedno i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, ljudi i objekata. Mali brdski potoci su uglavnom bujičarskog karaktera. U toku leta presuše, a u periodu velikih padavina i naglog topljenja snega nabujaju i nose velike količine nanosa. Erozioni procesi postepeno razaraju i uništavaju zemljište, odnose hranjive materije i remete vodni režim.

Izgradnjom akumulacija, nanos se zadržava u akumulaciji, a rušilačka moć vode nizvodno od akumulacije se znatno smanjuje.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay, Facebook


reklama