Uzgoj rotkvica u zaštićenom prostoru

16

Rotkvica se u zaštićenom prostoru proizvodi u jesenje-zimskom i prolećnom periodu, a zbog visoke cene koju ostvaruje na pijaci prodajom na vezice, trebalo bi je više proizvoditi.

Vrlo je pogodna za kontinuiranu setvu, svakih sedam do deset dana, a u zaštićenom prostoru se proizvode sorte kratke vegetacije (30-45 dana). Dobro se uklapa i kao predkultura, kao naknadni usev, a često i kao međukultura, između redova luka i salate.

Ima plitak koren i zato joj najbolje odgovara lagano, humusno zemljište dobre strukture, koje posle navodnjavanja ne stvara pokoricu. Na peskovitom zemljištu se ne postiže dobar kvalitet, a na glinasto-ilovastom je otežano vađenje i pranje rotkvice.

Seme se seje u dobro pripremljeno zemljište, na razmak redova 10-15 cm, a u redu 3-4 cm. Setva se obavlja plitko, sa 3-4 g semena/m2.

U periodu nicanja potrebna je temperatura od 18-20 stepeni za vreme sunčanih dana, a 12 stepeni kad je oblačno. Za rast zadebljalog korena, zbog kog se rotkvica i proizvodi, optimalna temperatura je od 12-14 stepeni, ali može dobro da podnese i niže temperature. Visoke temperature, uz ograničeno snabdevanje vodom, izazivaju sunđerasto tkivo u unutrašnosti korena, pa se plastenik mora češće provetravati. Kod proizvodnje u hladnijem periodu treba koristiti agrotekstil (agril, lutrasil) radi postizanja više temperature i ranije berbe.

Rotkvica zahteva ujednačenu vlažnost zemljišta, a najbolje uspeva na zemljištima čiji je pH od 5,6 do 7. Na alkalnim zemljištima (pH>7) ne postiže intenzivnu boju, pa je važno izbegavati đubriva koja sadrže hlor. Ukoliko je zemljište plodno, rotkvica se može gajiti i bez đubrenja. Kod zemljišta srednje obezbeđenog u hranivima, obično se unosi 6 kg azota (N), 10 kg fosfora (P2O5) i 15 kg kalijuma (K2O) po hektaru.

Posle kultura koje ostavljaju dosta azota u zemljištu (grašak, pasulj, boranija…) često nije potrebno đubriti azotom, jer prevelike doze mogu delovati na smanjenje kvaliteta.

Ostvareni prinos se kreće oko 4 kg/m2.

Koren rotkvice se ne može dugo čuvati, pa se i o tome mora voditi računa prilikom prodaje.

Izvor: Zdrava Srbija

Foto: Pixabay


reklama