Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice

684

Tokom ove proizvodne sezone PIS je u nekoliko navrata obaveštavao o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite. U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje.

U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju, a odlikuju se kraćom karencom:

– Scatto (a.m. deltametrin) 0,18-0,42 l/ha, karenca 3 dana (paprika, paradajz)

– Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha, karenca 7 dana (malina, leska)

– Plures (a.m. deltametrin) 0,3-0,5 l/ha, karenca 14 dana (vinova loza)

– Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,15 l/ha, karenca 14 dana (boranija)

S obzirom na to da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparate.

Foto: PIS


reklama