Zaštitite trešnje i višnje uz obavezno poštovanje karence

660

Na području Srbije proizvodni zasadi trešanja i višanja se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja plodova. U toku je berba ranih sorti trešnje, dok se zasadi trešanja sa srednjim i kasnim sortimentom, kao i zasadi višanja nalaze u različitim fazama razvoja plodova, od plod oko 70% krajnje veličine do faze početka sazrevanja plodova.

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, postavljenim u zasadima trešanja i višanja, registruje se ulov odraslih jedinki trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Ženke trešnjine muve posle dopunske ishrane i kopulacije, polažu jaja u plodove trešnje i višnje koji su u različitim fazama zrenja. Najveće štete prave larve koje se razvijaju unutar plodova i hrane se njegovim sadržajem. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost.

Sa ciljem suzbijanja trešnjine muve i sprečavanja polaganja jaja, u zasadima višanja i trešanja, koji su u fazama sazrevanja plodova, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence.

U zasadima trešnje:
– Exirel (cijantraniliprol) – karenca 7 dana
– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) – karenca 14 dana
– Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,05-0,07% – karenca 14 dana
– Zlatospilan (acetamiprid) 0,025% – karenca 14 dana

U zasadima višnje:
– Decis expert (deltametrin) 0,175 l/ha – karenca 7 dana
– Kestrel, Afinex (acetamiprid) 0,025% – karenca 14 dana
– Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux  (deltametrin) – karenca 14 dana

Vizuelnim pregledima zasada trešnje i višnje registrovano je prisustvo crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi). Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

Trenutni uslovi u proizvodnji sa prisutnim padavinama i visokom vlažnošću, kao i povoljnim temperaturama vazduha pogoduju razvoju prouzrokovačima truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.). Pojedine vrste truleži imaju karantinski status u nekim zemljama gde se izvozi naše voće, pa je s toga za proizvođače koji su orjentisani ka izvozu veoma važno sprovođenje mera zaštite trešnje i višnje od tih patogena. Takođe, uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U zasadima trešanja i višanja koji se nalaze u fazama sazrevanja plodova se, sa ciljem zaštite od navedenih patogena, preporučuje primena nekog od fungicida:
– Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,05-0,06% – karenca 7 dana
– Luminis, Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha – karenca 14 dana

U zasadima višanja i trešanja koji nisu ušli u faze sazrevanja plodova se, sa ciljem zaštite lisne mase od prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje, preporučuje se primena fungicida Agrodin 65 WP (dodin) 0,1% – karenca 21 dan.

Prilikom primene pesticida potrebno je voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Foto: PIS


reklama