Zdravo selo omogućava i zdrav život u gradovima

12

Ministar za brigu o selu Milan Krkobać najavio je u Aleksincu raspisivanje javnog poziva za dodelu praznih kuća kojih, kako je istakao, u Srbiji sada ima skoro 200.000.

– Mi ćemo kao država obezbediti sredstva da bi mladi ljudi mogli da otkupe te prazne kuće. Hoćemo da te kuće ponovo naselimo. To je epohalan poduhvat u koji ulazimo – istakao je Krkobabić u Aleksincu posle sastanka sa rukovodstvom te opštine i beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom.

Prema njegovim rečima, pomoć u realizaciji javnog poziva daće i lokalne samouprave čiji će zadatak biti „valjana“ procena vrednosti kuća.

– Postojanje 200.000 praznih kuća je užasavajuće za mene sa bezbednosnog, populacionog i ekonomskog stanovništa – rekao je Krkobabić.

On je podsetio da je u Srbiji od 4.700 sela, 1.200 nestalo, a 1.000 u fazi nestajanja, kao i da će za ponovno nastanjivanje nekih od njih mladim ljudima biti potrebno „partnerstvo urbanog i ruralnog dela“.

– Ne gajimo iluziju da možemo da sačuvamo svako selo i svaki zaselak. Sačuvaćemo ona bitna sela koja imaju one bitne pretpostavke da opstanu i da se razvijaju – izjavio je Krkobabić i dodao da „partnerstvo mora biti zasnovano na zakonu“, odnosno da će lokalne samouprave dobiti odgovarajuća sredstva nakon dogovora i procene vrednosti takvih kuća.

On je rekao da se zalaže za novu „teritorijalizaciju“ Republike Srbije i da transfer sredstava iz republike bude precizno zakonom određen, a ne koliko koji poslanik, stranka ili poslanik „izboksuje“.

– Ovo se zasniva na Lajpciškoj evropskoj povelji održivih gradova do 2030. godine i mi to moramo da sledimo. Samo na taj način će predsednik opštine Aleksinac moći da sredi sve lokalne i atarske puteve i onda možemo da pitamo mladog čoveka da li želi da ostane na selu – izjavio je Krkobabić.

On je podsetio da na konkurs zadrugarstva koji je u toku, a čija je vrednost pola milijardi dinara i najavio je obuku poljoprivrednika i stočara, kao i angažovanje oko ponovnog otvaranja rudnika uglja u Aleksincu.

Beogradski nadbiskup i predsednik humanitarne organizacije „Karitas“ Stanislav Hočevar kazao je da mora da dođe do potpune povezanosti između ljudi koji žive u gradovima i ljudi koji žive na selu.

– To je pitanje veoma važno i zbog ekoloških razloga i upravo na tome naša crkva jako insistira. Mi znamo da samo zdravo selo omogućuje i zdrav život u gradovima – rekao je Hočevar.

Predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević je kazao da je sastanak bio prilika da se napravi strategija koja će omogućiti da se sela ne gase, i podsetio da opština Aleksinac ima 72 naseljena mesta i da dve trećine stanovnika živi na seoskom području.

Foto: Free Images


reklama