Pokrajina sufinansira investicije u opremu za proizvodnju vina i rakije

260

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj konkursa jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1. januara 2021. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 1. januara 2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1.      Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa
2.      Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina
3.      Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina
4.      Nabavka opreme za punjenje vina
5.      Nabavka opreme za rakiju

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11. junom 2021. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267 od 10 do 13 časova.

TEKST PRAVILNIKA

TEKST KONKURSA

OBRAZAC PRIJAVE

Prilog 1. Zahtev za isplatu i Izveštaj o namenskom utrošku sredstava

Prilog 2. Podaci o članovima zadruge

Prilog 3. Model table nalepnice za obeležavanje sufinansirane opreme

Foto: Pixabay, Unsplash


reklama