Mehanizacija i melioracije

Upotreba pepela u voćarstvu

Pepeo je od davnina poznat kao poboljšivač kvaliteta zemljišta i pospešivač rasta biljaka, pa tako i voćaka. Pepeo popravlja strukturu teških glinastih zemljišta, dobra je dopuna prirodnim đubrivima koja su većinom siromašna kalijumom koji reguliše ravnotežu vode i igra ulogu u prenosu hranljivih materija unutar voćke. Pepeo uglavnom sadrži dosta kalijuma, 10-40% kreča, 5-10% fosfora […]

Dobar silo objekat, uslov za kvalitetnu silažu

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže i za sve je važno da moraju da budu funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže. Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što […]

Potrebe povrća za vodom

Povrtarske biljke intenzivno transpirišu, što je jedan od uzroka povećanih potreba ovih useva za vodom. Takođe, njihov korenov sistem nalazi se u površinskom sloju zemljišta gde su rezerve vode male i nestabilne. Povrće osetljivo reaguje na pravovremenost navodnjavanja. Na primer, duže trajanje nedostatka pristupačne vode u zemljištu ograničava porast i razvitak biljaka i smanjuje prinose, […]

Kvalitet vode za navodnjavanje

Voda je jedan od najznačajnijih faktora za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, u prirodnim uslovima padavina obično nema dovoljno, ili su nepovoljno raspoređene, pa je u tom smislu intenzivna poljoprivreda nezamisliva bez sistema za navodnjavanje. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast […]

Mikrobiološka đubriva u voćarstvu

U poslednje vreme, mikrobiološka đubriva imaju sve veću primenu u biljnoj proizvodnji, pa tako i u voćarstvu. Mikrobiološka đubriva predstavljaju čistu kulturu određenih gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Uticaj mikroorganizama na voćarske kulture može da se ispolji na više načina. Umanjenju mogućnosti pojave asfikcije korena – smanjenju koncetracije CO2 u zemljištu, pomažu ubrazavanje procesa […]

Meliorativna obrada zemljišta

Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih činilaca na koje čovek može da utiče u većoj ili manjoj meri, a jedan od osnovnih činilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orničnom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa dobrim fizičko-mehaničkim osobinama, koja se lako obrađuju i […]

Postrni usevi za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih slojeva […]

Podsejavanje travnjaka

Podsejavanje travnjaka je agrotehnička mera kojom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase. Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi: – kad je travni pokrivač proređen u […]

Mere zaštite od požara tokom žetve strnih žita

Žetva strnih žita je ozbiljan i odgovoran posao koji zahteva angažovanje većeg broja ljudi i tehnike na zajedničkom poslu u određenom prostoru gde je povećana opasnost od izbijanja požara i povreda ljudi. Zato se moraju poštovati određena pravila propisana zakonom čijom se primenom mogućnost neželjenih posledica svodi na najmanju meru. Radi zaštite strnih useva od […]

Odvodnjavanje zemljišta u malinjaku

Intenzivnio širenje malinarske proizvodnje na našim prostorima sve više nameće potrebu za odvodnjavanjem površina pod zasadima ili površina na kojima tek treba da se zasnuje malinjak. Svaka vegetaciona godina je specifična po nečemu i sve pojave se ne mogu predvideti, ali cilj je da sva stečena iskustva u dosadašnjoj proizvodnji iskoristimo kako nam se neželjene […]

Prikaži sve objave