Mehanizacija i melioracije

Negativni efekti navodnjavanja

Pored brojnih benifita koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ono može da ima i neželjene posledice, posebno ako se nepravilno primenjuje ili se to čini u neodgovarajućim uslovima. Problemi koji se na navodnjavanom zemljištu mogu javiti su: 1. Ispiranje hranljivih materija iz zemljišta i osiromašenje površinskog sloja zemljišta 2. Zabarivanje i zaslanjivanje zemljišta 3. Pogoršanje […]

Sistemska kontrola plodnosti zemljišta

Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa. Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta. […]

Prskalice za zaštitu bilja

Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava. Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno rasporedi radnu tečnost po čitavoj tretiranoj površini na svim delovima biljke i da se na njima zadrži potrebno vreme. Prskalica se sastoji od: rezervoara za tečnost, pumpe, razvodnog uređaj sa ventilima – […]

Uloga kalijuma u povećanju otpornosti prema poleganju useva

Poleganje useva može u značajnoj meri da smanji i oteža ubiranje prinosa i da pogorša njegov kvalitet. U ekološkim uslovima Srbije do poleganja najčešće dolazi kod strnih žita i kukuruza. Brojni ekološki činioci mogu da prouzrokuju poleganje useva: jaki vetrovi, preterana vlažnost, nedovoljna osvetljenost i dr. Pored toga, i neki patogeni mogu da doprinose poleganju […]

Zašto je važno znati pH vrednost zemljišta

Merenje pH vrednosti zemljišta može pomoći poljoprivrednim proizvođačima (profesionalcima i amaterima) da bolje razumeju dostupnost hraniva, rastresitost zemljišta, kao i vrste biljaka koje se mogu gajati. PH vrednost zemljišta zavisi od mnoštva faktora. Za alkalna zemljišta karakteristično je da akumuliraju rastvore soli i karbonata i često se nalaze u područijima bogatim krečnim stenama. S druge […]

Održavanje zemljišta u voćnjaku

Održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima uspostavlja se povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u tlu nesmetano odvijali. Koji će se načini održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količina padavina, […]

Priprema traktora za prolećnu sezonu

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime. U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa je sada potrebno mašinu spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. […]

Uticaj klimatskih promena na gubitak organske materije u zemljištima

Klimatske promene, uslovljene povećanim globalnim zagrevanjem, tesno se povezuju i sa gubicima organske materije u zemljištu. Povećano globalno zagrevanje i efekat staklene bašte su u najvećoj meri uslovljeni industrijskim razvojem, gde drastično povećanje koncentracije emisije gasova u atmosferu (CO2 i N2O) dovodi do povećavanja nivoa prosečne temperature na površini Zemlje od 0,17 stepeni na dekadnom […]

Subirigacija – podzemno navodnjavanje

Subirigacija je najbolji i najekonomičniji vid navodnjavanja jer se na taj način voda i hraniva distribuiraju direktno u zonu korenovog sisitema u poželjnim ili optimalnim granicama. Prednosti ovog tipa navodnjavanja su u tome što nema gubitaka vode, niski su troškovi goriva i energije, nema prepreka za kretanje ljudi i mašina po parceli, nema „ležanja“ vode […]

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih […]

Prikaži sve objave