Mehanizacija i melioracije

Mere zaštite od požara tokom žetve strnih žita

Žetva strnih žita je ozbiljan i odgovoran posao koji zahteva angažovanje većeg broja ljudi i tehnike na zajedničkom poslu u određenom prostoru gde je povećana opasnost od izbijanja požara i povreda ljudi. Zato se moraju poštovati određena pravila propisana zakonom čijom se primenom mogućnost neželjenih posledica svodi na najmanju meru. Radi zaštite strnih useva od […]

Odvodnjavanje zemljišta u malinjaku

Intenzivnio širenje malinarske proizvodnje na našim prostorima sve više nameće potrebu za odvodnjavanjem površina pod zasadima ili površina na kojima tek treba da se zasnuje malinjak. Svaka vegetaciona godina je specifična po nečemu i sve pojave se ne mogu predvideti, ali cilj je da sva stečena iskustva u dosadašnjoj proizvodnji iskoristimo kako nam se neželjene […]

Negativni efekti navodnjavanja

Pored brojnih benifita koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ono može da ima i neželjene posledice, posebno ako se nepravilno primenjuje ili se to čini u neodgovarajućim uslovima. Problemi koji se na navodnjavanom zemljištu mogu javiti su: 1. Ispiranje hranljivih materija iz zemljišta i osiromašenje površinskog sloja zemljišta 2. Zabarivanje i zaslanjivanje zemljišta 3. Pogoršanje […]

Sistemska kontrola plodnosti zemljišta

Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa. Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta. […]

Prskalice za zaštitu bilja

Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava. Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno rasporedi radnu tečnost po čitavoj tretiranoj površini na svim delovima biljke i da se na njima zadrži potrebno vreme. Prskalica se sastoji od: rezervoara za tečnost, pumpe, razvodnog uređaj sa ventilima – […]

Uloga kalijuma u povećanju otpornosti prema poleganju useva

Poleganje useva može u značajnoj meri da smanji i oteža ubiranje prinosa i da pogorša njegov kvalitet. U ekološkim uslovima Srbije do poleganja najčešće dolazi kod strnih žita i kukuruza. Brojni ekološki činioci mogu da prouzrokuju poleganje useva: jaki vetrovi, preterana vlažnost, nedovoljna osvetljenost i dr. Pored toga, i neki patogeni mogu da doprinose poleganju […]

Zašto je važno znati pH vrednost zemljišta

Merenje pH vrednosti zemljišta može pomoći poljoprivrednim proizvođačima (profesionalcima i amaterima) da bolje razumeju dostupnost hraniva, rastresitost zemljišta, kao i vrste biljaka koje se mogu gajati. PH vrednost zemljišta zavisi od mnoštva faktora. Za alkalna zemljišta karakteristično je da akumuliraju rastvore soli i karbonata i često se nalaze u područijima bogatim krečnim stenama. S druge […]

Održavanje zemljišta u voćnjaku

Održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima uspostavlja se povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u tlu nesmetano odvijali. Koji će se načini održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količina padavina, […]

Priprema traktora za prolećnu sezonu

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime. U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa je sada potrebno mašinu spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. […]

Uticaj klimatskih promena na gubitak organske materije u zemljištima

Klimatske promene, uslovljene povećanim globalnim zagrevanjem, tesno se povezuju i sa gubicima organske materije u zemljištu. Povećano globalno zagrevanje i efekat staklene bašte su u najvećoj meri uslovljeni industrijskim razvojem, gde drastično povećanje koncentracije emisije gasova u atmosferu (CO2 i N2O) dovodi do povećavanja nivoa prosečne temperature na površini Zemlje od 0,17 stepeni na dekadnom […]

Prikaži sve objave