Mehanizacija i melioracije

Značaj fosfatizacije

Fosfatizacija je mera koja se na našem području zapostavlja ili zbog neznanja poljoprivrednih proizvođača, što je najčešći slučaj, ili nebrige o sopstvenom zemljištu. U dužem radu na ovom problemu došlo se do zaključka da 40% zemljišta oskudeva u fosforu. Međutim, prednost smo dali kalcizaciji, odnosno, dodavanju krečnog materijala tim zemljištima. Zašto? U prvom redu zato […]

Štetnost veštačkih đubriva, i šta koristiti umesto njih

Zbog sve više naučnih dokaza o štetnom uticaju veštačkih mineralnih đubriva, jača i svest o očuvanju zemljišta kao najvažnijem neobnovljivom resursu. Od svih sintetskih đubriva najagresivnija su azotna. Ona mogu da oštete zemljište hemijskim putem, a mogu i da ubiju mikroorganizme povećanjem koncentracije zemljišnog rastvora. Azotno đubrivo podstiče razvoj mikroba koji se hrane organskom materijom […]

Zaoravanje strništa je uvek bolje rešenje od spaljivanja

Paljenjem biljnih ostataka uništavaju se korisni mikroorganizmi, narušava se prirodna ravnoteža u korist prouzrokovača bolesti, a uz to, uvek postoji opasnost od nastanka požara. Vatrogasna društva svake godine upozoravaju da je opasno, štetno i zabranjeno paljenje biljnih ostataka. Kako navode, to je problem sa kojim se često susreću posle žetve, iako je zakonom zabranjeno. Paljenjem […]

Upotreba pepela u voćarstvu

Pepeo je od davnina poznat kao poboljšivač kvaliteta zemljišta i pospešivač rasta biljaka, pa tako i voćaka. Pepeo popravlja strukturu teških glinastih zemljišta, dobra je dopuna prirodnim đubrivima koja su većinom siromašna kalijumom koji reguliše ravnotežu vode i igra ulogu u prenosu hranljivih materija unutar voćke. Pepeo uglavnom sadrži dosta kalijuma, 10-40% kreča, 5-10% fosfora […]

Dobar silo objekat, uslov za kvalitetnu silažu

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže i za sve je važno da moraju da budu funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže. Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što […]

Potrebe povrća za vodom

Povrtarske biljke intenzivno transpirišu, što je jedan od uzroka povećanih potreba ovih useva za vodom. Takođe, njihov korenov sistem nalazi se u površinskom sloju zemljišta gde su rezerve vode male i nestabilne. Povrće osetljivo reaguje na pravovremenost navodnjavanja. Na primer, duže trajanje nedostatka pristupačne vode u zemljištu ograničava porast i razvitak biljaka i smanjuje prinose, […]

Kvalitet vode za navodnjavanje

Voda je jedan od najznačajnijih faktora za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, u prirodnim uslovima padavina obično nema dovoljno, ili su nepovoljno raspoređene, pa je u tom smislu intenzivna poljoprivreda nezamisliva bez sistema za navodnjavanje. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast […]

Mikrobiološka đubriva u voćarstvu

U poslednje vreme, mikrobiološka đubriva imaju sve veću primenu u biljnoj proizvodnji, pa tako i u voćarstvu. Mikrobiološka đubriva predstavljaju čistu kulturu određenih gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Uticaj mikroorganizama na voćarske kulture može da se ispolji na više načina. Umanjenju mogućnosti pojave asfikcije korena – smanjenju koncetracije CO2 u zemljištu, pomažu ubrazavanje procesa […]

Meliorativna obrada zemljišta

Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih činilaca na koje čovek može da utiče u većoj ili manjoj meri, a jedan od osnovnih činilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orničnom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa dobrim fizičko-mehaničkim osobinama, koja se lako obrađuju i […]

Postrni usevi za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih slojeva […]

Prikaži sve objave