Mehanizacija i melioracije

Priprema traktora za prolećnu sezonu

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime. U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa je sada potrebno mašinu spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. […]

Uticaj klimatskih promena na gubitak organske materije u zemljištima

Klimatske promene, uslovljene povećanim globalnim zagrevanjem, tesno se povezuju i sa gubicima organske materije u zemljištu. Povećano globalno zagrevanje i efekat staklene bašte su u najvećoj meri uslovljeni industrijskim razvojem, gde drastično povećanje koncentracije emisije gasova u atmosferu (CO2 i N2O) dovodi do povećavanja nivoa prosečne temperature na površini Zemlje od 0,17 stepeni na dekadnom […]

Subirigacija – podzemno navodnjavanje

Subirigacija je najbolji najekonomičniji vid navodnjavanja jer se na taj način voda i hraniva distribuiraju direktno u zonu korenovog sisitema u poželjnim ili optimalnim granicama. Prednosti ovog tipa navodnjavanja su u tome što nema gubitaka vode, niski su troškovi goriva i energije, nema prepreka za kretanje ljudi i mašina po parceli, nema „ležanja“ vode na […]

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih […]

Vizuelna identifikacija nedostatka ili viška hranljivih elemenata u zemljištu

Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovarajućih simptoma na biljci i putem analize zemljišta ili biljnog tkiva. Pošto svaki od ova tri načina ima svoje prednosti i nedostatke, trebalo bi ih kombinovati i redovno primenjivati. Nedostatak ili suvišak hranljivih elemenata obično izaziva određene simptome na biljci […]

Kisela zemljišta i mere popravke

Dugogodišnja ispitivanja pokazuju da u našoj zemlji ima preko 60 odsto kiselih zemljišta, što predstavlja sve veći ograničavajući faktor u biljnoj proizvodnji. Stalno povećanje površina kiselih zemljišta rezultat je intenzivne tehnologije proizvodnje, nekontrolisane upotrebe mineralnih đubriva, uticaja kiselih kiša kao i izostanak upotrebe organskih đubriva. Sve to izaziva poremećaje u hemijskim, biološkim i fizičkim osobinama […]

Podešavanje sejalice za siguran rod

Rezultati brojnih istraživanja ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parcele daje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko–tehničkog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva do parcele […]

Priprema suvog zemljišta za setvu

Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene, takozvanu, redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje […]

Konzervacija i zaštita traktora za zimu

Pre nego se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci tokom zimskog perioda, preporučuje se da se obave mere zaštite kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do oštećenja za vreme stajanja. Prilikom konzerviranja, traktor mora biti apsolutno ispravan. A, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda […]

Uloga i značaj mikroakumulacija

Male brdske akumulacije i vodne retenzije imaju višestruki značaj – koriste se za navodnjavanje brdskog zemljišta, za zadržavanje poplavnih talasa, i na taj način štite nizvodni teren od poplava, kao i za zaštitu zemljišta od erozije, odnosno spiranja površinskog kvalitetnog sloja zemljista. Male akumulacije otvaraju nove mogućnosti za navodnjavanje voćnjaka, vinograda i ostalih poljoprivrednih kultura, […]

Prikaži sve objave