Organska proizvodnja

Zaštita krompira u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji nije dozvoljena upotreba materijala hemijsko-sintetičkog porekla, tako da je zaštita krompira, kao jedna od mera nege, veoma kompleksna i specifična. U organskoj proizvodnji krompira korovi se uništavaju mehaničkim putem. Na manjim površinama mogu se uništavati ručno – plevljenjem ili okopavanjem, dok se na večim površinama uništavaju međurenim kultiviranjem. Poželjno je da se […]

Komina kao đubrivo

Cilj bavljenja vinogradarstvom je dobijanje kvalitetnog vina ili grožđa za trpezu. Međutim, malo je novopečenih vinogradara koji sporedne proizvode i otpatke vinogradarske proizvodnje koriste za đubrenje svojih obradivih površina. Pokožica s mekanim delom čini oko 30 odsto komine grožđa i predstavljaju odlično organsko đubrivo, i pored toga što je siromašno u glavnim hranjivim elementima (ima […]

Organska sertifikacija samoniklih vrsta

Organska sertifikacija samoniklih vrsta podleže strogim pravilima i kriterijumima sa kojima se definiše način kontrole i sertifikacije. Svetski tržišni trendovi govore da je u kontinuiranom porastu u poslednjih nekoliko godina potražnja samoniklih plodova, a organska sertifikacija omogućava veliku prednost pri njihovom plasmanu. Kao način za dodavanje vrednosti samoniklih vrsta i proizvoda dobijenih od njih i, […]

Bioinsekticid od paprike – teška artiljerija u borbi protiv štetočina

Bioinsekticid od paprike, odnosno „home made suzavac“, već dugo ima svoje mesto u zaštiti bilja. U pitanju je veoma agresivno sredstvo, koje peče sluzokožu, štipa za oči, nadražuje sva čula i tera na plač. Američka agencija za zaštitu životne sredine odobrila je ovaj preparat kao efikasno sredstvo za zaštitu od agresivnih pasa, a ispostavilo se da […]

Bioinsekticid od koprive

Bioinsekticid od koprive se pravi, kao što mu sam naziv kaže, od biljke koju svako poznaje lično. Nema osobe na svetu koja se bar jednom u životu nije ožarila i upoznala sa najpoznatijim svojstvom ove biljke. U našoj poljoprivrednoj praksi kopriva je poznata kao korov. Brzo se zapati na kiselim, hladnim i senovitim mestima, a […]

Brza proizvodnja komposta

Kompostiranje je dobro poznata praksa u mnogim domaćinstvima, ali glavni problem u samostalnoj proizvodnji komposta je dugo vreme neophodno za ovaj postupak. Sa druge strane, poljoprivredni proizvođači, naročito povrtari i rasadničari, kojima organski supstrat treba „sada i odmah“ nemaju vremena da čekaju po nekoliko meseci da se masa iskompostira. Tražeći rešenje za ovaj problem, primećeno je da postoje načini […]

Korovi u organskoj proizvodnji

Korovske biljke su veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji uopšte, a naročito u organskoj. Konkurenti su gajenim biljkama u pogledu hrane, vode, svetlosti, prostora, i domaćini su štetnim insektima i izazivačima bolesti koji sa njih mogu preći na gajene biljke, a neki ispoljavaju i negativnu alelopatiju. Borba protiv korova u organskoj proizvodnji isključuje upotrebu sintetički proizvedenih […]

Luk – tera suze na oči, i štetočine daleko od vašeg bilja

Zbog specifičnosti organske proizvodnje, naročito ograničenja u izboru preparata za zaštitu bilja, neophodno je kombinovati sve dostupne i dozvoljene mere. Osnovni princip organskog uzgoja je uspostavljanje prirodne ravnoteže, odnosno balansiranog odnosa između korisnih i štetnih organizama – nalik na odnose koji vladaju u ekosistemima koji nisu pod direktnim uticajem čoveka. Imperativ je da sve bude […]

Organska jaja – zdravo i profitabilno

O organskoj poljoprivredi nema potrebe puno pričati. Svi znamo da je to specifičan način proizvodnje, koji podrazumeva očuvanje životne sredine, održivu poljoprivredu, ali i zdravu, prirodnu hranu, sa minimalnim stepenom zagađenja. Organska hrana je već neko vreme hit u svetu, a u Srbiji su ove godine opredeljena znatno veća sredstva za podržavanje baš ovakvog vida […]

Tehnologija organskog vinogradarstva

Porastom ekološke svesti i materijalnih mogućnosti, sve više se prelazi na organske principe uzgoja vinove loze i prerade grožđa. Organska proizvodnja u vinogradarstvu datira iz sedamdesetih godina prošlog veka. Njene osnovne principe i standarde postavili su proizvođači vina iz Nemačke, Francuske i Švajcarske. Da bi gajenje vinove loze moglo da se nazove ekološkim, potrebno je […]

Prikaži sve objave