Organska proizvodnja

Organska proizvodnja heljde

Heljda je dobar predusev, ima veliki agrotehnički značaj, brzo raste i guši korove, usvaja iz zemljišta teško rastvorljiva jedinjenja fosfora. Zavisno od sorte i uslova uspevanja, dužina vegetacionog perioda heljde je 50-120 dana. Pri povoljnim uslovima klija dva do četiri dana posle setve, a 6-7 dana posle nicanja pojavljuje se prvi stalni list. Cvetanje počinje […]

Značaj morača u organskoj proizvodnji

Morač, ili komorač, je lekovita, aromatično-začinska i medonosna biljka koja se gaji zbog plodova bogatih etarskim uljima koja se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Ostaci posle ceđenja ulja, uljane pogače, bogate su proteinima, šećerima i minerlanim solima, pa mogu da se koriste kao koncentrovana stočna hrana. Osim u narodnoj medicini, plodovi, odnosno etarsko […]

Primena feromonskih klopki u voćarstvu

Gajene voćne vrste napada veliki broj štetnih organizama, a njihova aktivnost i ishrana, i pored sprovedenih mera zaštite, može da umanji prinose i do 30 odsto u zavisnosti od vrste. I pored toga što se poslednjih godina ulažu veliki napori na uvođenju integralne zaštite voćaka, proizvođači, u želji da ostvare veće prinose i kvalitetnije plodove, […]

Zaštitni pojasevi u organskoj proizvodnji

Zaštitno-izolacioni pojasevi prvenstveno predstavljaju prostornu izolaciju jedne proizvodne jedinice primenom pojasa biljaka između površina sa organskom i konvencionalnom proizvodnjom. Osnovna svrha ovakvog pojasa je da se spreči uticaj primene sintetičkih sredstava koja se koriste u okruženju organske proizvodnje. Zaštitni pojasevi se podižu isključivo od jednogodišnjih ili višegodišnjih zeljastih ili žbunastih vrsta jer su one zbog […]

Preduslovi za gajenje organske višnje

Poslednjih nekoliko godina organska proizvodnja višnje beleži porast i to pre sve zbog gajenja domaćeg ekotipa – oblačinske višnje (koja je veoma povoljna za uzgoj zbog niza pozitivnih osobina), ali i zbog cene na tržištu koju imaju organski proizvodi. U cilju širenja zasada pod organskom višnjom potrebno je unaprediti sortiment i poboljšati agrotehničke mere koje […]

Buvač – korisna biljka u organskoj proizvodnji

Buvač je biljka koja sadrži sastojke sa insekticidnim dejstvom koji nisu štetni za čoveka, toplokrvne životinje i biljke, pa zahvaljujući toj osobini nalazi primenu u organskoj proizvodnji. Jak miris njegovih cvetova odbija mrave, komarce, vaši, muve, stenice i krompirovu zlaticu, pa je poželjno saditi je na mestima gde se planira proizvodnja kupusnjača, rotkve, rotkvice, zelene […]

Uzgoj organske borovnice

Borovnica kao samoniklo šumsko voće po svom sastavu i lekovitim svojstvima poreklom iz prirodnih nezagađenih staništa, zadovoljava kriterijume organske proizvodnje, uz poštovanje međunarodnih propisa, koji su ugrađeni u Zakon o organskoj poljoprivredi Republike Srbije. Takođe, sa ekonomskog aspekta nema poteškoća u plasmanu na domaćem i stranom tržištu ako je obezbeđen visok i standardan kvalitet svežih […]

Dezinfekcija semena i poboljšanje klijavosti

Semena iz organske proizvodnje se ne tretiraju fungicidima, zato je od izuzetnog značaja obaviti njihovu dezinfekciju pre setve. Dezinfekciju možemo sprovesti potapanjem semena u fermentisani ekstrakt koprive ili jak čaj od kamilice kao i u rastvor kalijum permanganata. Podgrevanje semena na temperaturi od 50 stepeni se takođe koristi za dezinfekciju. Kako je ubiranje ranih plodova, […]

Prirodni preparati za zaštitu bilja

Svaki proizvođač, uz malo izdvojenog vremena i dobru volju, može da napravio biopreparate koji se koriste u organskoj proizvodnji. Pored čorbe, mecerata i fermentisanog ekstrakta, u organskoj poljoprivredi se upotrebljava i oparak – čaj od biljnog materijala. Oparak se dobija tako što se biljna masa prelije vrelom vodom koja tako potopljena stoji 3-4 sata, a […]

Da li bi organska poljoprivreda mogla da nahrani čovečanstvo?

Prema proračunima Ujedinjenih nacija (UN), globalna populacija će do 2050. godine da dostigne 9 milijardi. Pojedinci tvrde da je iz tog razloga potrebno udvostručiti poljoprivrednu proizvodnju. Da li je organska poljoprivreda sposobna da nahrani svih 9 milijardi gladnih stomaka? Savremeni, konvencionalni načini uzgajanja biljaka fokusiraju se na povećanje roda useva korišćenjem sintetičkih pesticida i đubriva. […]

Prikaži sve objave