Solarizacija – jedan od načina suzbijanja korova u organskoj proizvodnji

Solarizacija je postupak zastiranja zemljišta providnom folijum u cilju njegovog zagrevanja što dovodi do uništavanja semena i niklih korovskih biljaka, ali i fitopatogenih gljiva i nematoda. Ovaj postupak se obično izvodi u julu i avgustu...

Mediteranska voćna muva

Mediteranska voćna muva (Ceratitis capitata) jedna je od najznačajnijih štetočina plodova voća i povrća u svetu. Potiče iz Afrike, a danas je važna štetočina u Južnoj Aziji, Australiji, Severnoj i Južnoj Americi, i u svim...

Da li znate šta je krbuljica?

Krbuljica (Chaerophyllum bulbosum) je veoma stara kultura koja se uzgaja zbog skrobnog korena i lišća. Poznata je kao gurmanski ili francuski peršun, jer mu je vrlo slična, ali se odlikuje mirisom po anisu. Mladi...

Savijač lista

Pandemis heparana je polifagna štetočina, ali nije od većeg ekonomskog značaja iako se pored lista hrani i pokožicom plodova i pupoljcima. U proleće posle cvetanja izgrizaju vrhove letorasta sa unutrašnje strane, a zatim prelaze na...

Proizvodnja mesa, krzna i vune kunića

Glavni proizvod koji se dobija gajenjem kunića je meso, koje je fine zrnaste građe, bisernobele boje, s tankim slojem masnog tkiva. Sadrži visok procenat belančevina, vitamina B kompleksa i minerala. Ima veliku hranjivu vrednost, lako...

Letnja setva lucerke

U našoj zemlji lucerka se može sejati u dva roka: u proleće i kasno leto. Letnjom setvom pruža se dovoljno vremena tokom jeseni da biljke ojačaju, ukorene se i skupe dovoljno hranljive rezerve da...

Bolesti koza izazvane nedostatkom vitamina i minerala

Zbog visoke proizvodnje mleka, ishrana koza mora da bude potpuna u pogledu količine i kvaliteta. Nedostatak minerala i vitamina u hrani često dovodi do smanjenja proizvodnje, kao i do oboljenja, a ponekad i do...

Monilinia fructicola – mrka ili smeđa trulež plodova

Monilinia fructicola je fitopatogena gljiva koja prouzrokuje veoma ozbiljne štete na koštičavim vrstama voćaka, kako tokom vegetacije, tako i za vreme perioda transporta, skladištenja i prodaje. Bolest koju prouzrokuje na koštičavom voću naziva se mrka...

Izbalansirana prihrana je uslov za uspešnu proizvodnju krompira

Da bi se krompir pravilno razvijao potrebna je izbalansirana ishrana mineralnim đubrivima u optimalnim količinama. Ukoliko se pojavi nedostatak ili višak nekog od hranljivih elemenata, dolazi do određenih problema u procesu proizvodnje krompira i...

Sirija – perspektivna sorta jagode

Sortiment jagode je veoma dinamičan i raznovrsan. Jedna od novijih sorti, koja bi možda mogla da zainteresuje naše proizvođače, je i sorta sirija. Sorta je selekcionisana u Italiji i pogodna je za gajenje kako na...