Vinova loza i štetno dejstvo visokih temperatura

Visoke temperature obično prati niska vlažnost zemljišta i vazduha pa ukoliko ovakvi uslovi potraju duže može doći do oštećenja pojedinih organa, a zatim i do uvenuća čokota. Temperatura iznad 35, a naročito iznad 40 stepeni,...

Faza sazrevanja grožđa

Jedan od osnovnih znakova nastupanja faze sazrevanja kod grožđa je promena boje na pokožici, pa se zato često i naziva faza šarka. Pored promene boje na pokožici, dolazi i do niza drugih promena koje karakterišu...

Prijava divljih deponija putem mobilnih telefona

Jedan od najvećih problema naše zemlje u borbi za zdraviju životnu sredinu predstavlja veliki broj divljih deponija. Sem ministarstva za zaštitu životne sredine i pokrajinskog sekretarijata iz te oblasti, kao i nevladinog sektora, u borbu...

Zaštita duda u selu Šuljam

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je u okviru Srednjoročnog programa zaštite prirodnih dobara za period od 2021. do 2030. godine, a prema Programu zaštite prirodnih dobara za 2021. godinu, planirao i uradio valorizaciju stabla...

Optimalno vreme berbe jabuka

Postoje dve faze zrelosti plodova jabuke, koje su vrlo važne u određivanju vremena berbe: fiziološka zrelost ili dozrelost i tehnološka zrelost ili dospelost ploda. Kako bismo valjano odredili datum berbe, potrebno je znati da plodovi...

Veća energetska efikasnost zgrada predstavlja veliki ekološki potencijal Zapadnog Balkana

Zemlje EU su već usvojile nacionalne definicije zgrada pribiližno nulte potrošnje energije, dok su države Zapadnog Balkana još na početku. Da bi se taj proces ubrzao, nemački Institut za građevinsku fiziku Fraunhofer će uz...

Vrednosti žetvenih ostataka

U poljoprivrednoj proizvodnji na poljima gde se gaje različiti usevi, a u cilju proizvodnje hrane za ljude i životinje, ostaju značajne količine žetvenih ostataka. Oni imaju, pored visokog udela organske materije, deo mineralnih materija...

Veliko trovanje riba u Kolubari

Na stotine kilograma ribe potrovano je u reci Kolubari između sela Divci i Slovac kada je u reku, kako tvrde meštani, ispušten amonijak i fekalija sa obližnje farme. Meštani i vodočuvari satima su iz reke...

Fintel Energija i MK Group donose inovacije za održivu proizvodnju hrane i energije

Fintel Energija i njena partnerska kompanija MK Group donose veliku inovaciju u Srbiju i region, kojom će potvrditi svoju lidersku poziciju kako u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, tako i u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. U pitanju...

Umirujuće dejstvo dima na pčele

Iako je savremena dimilica deo pčelarskog pribora tek oko jednog veka, dim se od davnina koristio kao umirujuće sredstvo prilikom rada sa pčelama. Veoma često, mladi pčelari dobijaju savete od veterana da bi je...