Suzbijanje korova u malinjacima

Korovi u usevima i zasadima koriste vodu i hranljivih elemenata koje su potrebne za razvoj gajene kulture. Utiču i na povećanje transpiraciju, što povećava relativnu vlažnost vazduha i povoljno utiče na razvoj pojedinih bolesti...

Najčešće greške pri rezidbi

Rezidba je najvažnija pomotehnička mere, od koje u velikoj meri zavisi uspeh jedne voćarske proizvodnje. Odavno u našem narodu postoji izreka: 'Ko ne reže-taj i ne bere!'. Ipak, u mnogo slučajeva se rezidbi ne...

Gljivične bolesti maline

Mikoze predstavljaju ekonomski veoma štetnu grupu bolesti i veoma su brojne. Bolesti koje izazivaju gljive smanjuju prinose i kvalitet plodova, a u težim slučajevima dovode do sušenja pojedinih izdanaka, pa čak i čitavih delova...

Hoya – Cvet koji plače

Hoya carnosa je u naše krajeve stigla iz južne Kine i Indonezije. Ime duguje Englezu, Tomasu Hoyu, koji je krajem 18. veka bio glavni baštovan Vojvode od Northumberlanda. Zbog svog karakterističnog izgleda zovu je...

Kako prepoznati graviditet kod koza

Rani graviditet kod koza se lako može utvrditi pomoću testova krvi ili ultrazvuka. Ipak, većina kozara nema fizičke i finansijske mogućnosti za ovu vrstu pregleda, pa je mogućnost da se prepozna da li je...

Nije svejedno koji bakarni preparat koristimo za prskanje

Preparati na bazi bakra su među najrasprostranjenijim kontaktnim i preventivnim fungicidima i baktericidima koji na patogene deluje višestruko i nespecifično. Bakar oslobađa Cu2+ jone koji prodire u spore gljiva i inhibira enzimske procese. Često se...

Tipovi rezidbe vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze je redovna ampelotehnička mera kojom se pojedini delovi čokota prekraćuju ili potpuno odbacuju. Vinova loza podnosi izrazito jaku rezidbu, kojom se odbacuje od 50 do 90 % prošlogodišnjeg prirasta. Osnovni cilj izvođenja rezidbe...

Nemačka zabranila prodaju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu

Nemačka je uvela zabranu prodaje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, primenjujući tako evropsku direktivu usmerenu na zaštitu okeana od zagađenja. Novi zakon, izglasan u septembru prošle godine, između ostalog zabranjuje plastične štapiće za uši, escajg,...

Hidroponska proizvodnja jagoda

Hidroponska proizvodnja odvija se u zaštićenim prostorima (plastenici, staklenici) kako bi se što više kontrolisali uslovi proizvodnje: osvetljenje, temperatura, vlažnost vazduha, vlažnost substrata, prihrana, kontrola štetočina i bolesti. Ti prostori mogu biti grejani, povremeno grejani...

Umirujuće dejstvo dima na pčele

Iako je savremena dimilica deo pčelarskog pribora tek oko jednog veka, dim se od davnina koristio kao umirujuće sredstvo prilikom rada sa pčelama. Veoma često, mladi pčelari dobijaju savete od veterana da bi je...