Kako da znate da li je košnica ostala bez matice

Košnica bez matice je nepoželjna, ali ne i neuobičajena pojava među iskusnim pčelarima. Znaci da je društvo "bezmatak" su u početku veoma diskretni, tako da nije lako odmah uočiti šta se dešava. Neiskusni pčelari u početku ništa ne...

Zimska rezidba šljive

Rezidba šljive predstavlja važnu pomotehnički meru kojom se dobija bolja osvetljenost i provetrenost krune, daje se podsticaj rodnim granama, a time se dobija bolji prinos kao i krupniji plodovi. Šljiva može da se orezuje od...

Suzbijanje izazivača bakteriozne plamenjače tokom mirovanja vegetacije

Suzbijanje bakterije Erwinia amylovora, prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, prvenstveno se bazira na nepesticidnim merama iz razloga nedostatka dovoljno efikasnih baktericida. Najznačajnije su mehaničke mere – uklanjanje obolelih delova biljke, koje je potrebno sprovoditi kako...

Rezidba nektarine i breskve u fazi mirovanja

Kako bi se održala redovna rodnost, dobar kvalitet plodova sa visokom rodnošću, dug period racionalne eksploatacije zasada, komercijalno gajenja breskve i nektarine je nezamislivo bez redovne rezidbe. Intezitet reidbe je izuzetno jači od ma koje...

Šljivina vaš kovrdžalica

Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi) je kosmopolitska vrsta, široko rasprostranjena u Evropi. Prezimljava u toplijim područijima, najčešće na hrizantemama. Zimski domaćini su biljke iz roda Prunus, a letnji domaćini su suncokret i crvena detelina, kao...

Uzgoj jagoda u zaštićenom prostoru

U blizini većih tržnih centara, posebno u južnijim toplijim područjima, ima ekonomskog opravdanja da se jagoda, a posebno remontantne sorte (mesečarke), gaje u zaštićenom prostoru poput polietilenskih tunela, plastenika i staklenika. U zaštićenom prostoru je...

Jošta – voćka otporna na niske temperature

Jošta je međuvrsni hibrid čiji su „roditelji“ crna ribizla i evropski ogrozd. Žbun jošte visok je 150 cm i po bujnosti prevazilazi postojeće sorte crne ribizle i ogrozda. Grane jošte su bez trnova, kao kod crne...

Izbor alata za rezidbu voćaka

Bili mi profesionalni voćari, voćari amateri, vikend voćari ili imali tek jedno stablo, za uspešnu brigu o našim stablima, potreban nam je dobar voćarski alat. Kvalitetan alat nam omogućava da uradimo dobru rezidbu na najlakši...

Vodič za rezidbu žbunastog lešnika

Leska je višegodišnja voćka koja je poznata po velikoj produkciji izdanaka, ukoliko se gaji na sopstvenom korenu. Žbun leske može se pretvoriti u gusti, funkcionalno neproduktivni žbunasti grm visine i do 5 m za...

Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina

Zimski pregled voćaka je veoma značajna mera, jer se na taj način može ustanoviti prisustvo i brojnost prezimlјujućih formi štetočina. Na osnovu tih rezultata moguće je predvideti njihovu pojavu u toku vegetacije. U isto vreme,...