Savijanje grana voćaka

Meru savijanja grana, sa specijalnim savijačima, trebalo bi sprovoditi kod svih vrsta voća gde se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama. Posebno se savijanje grana mora primeniti u sistemu guste sadnje,...

Tradicija kvaliteta semena ZP hibrida kukuruza

Veoma važan preduslov za ostvarivanje što višeg genetičkog potencijala rodnosti hibrida kukuruza je nesumljivo kvalitet semena. To podrazumeva odgovoran i precizan rad u svim segmentima proizvodnje, dorade i pakovanja semena. Proizvodnja se obavlja kod odabranih...

Francuska proglasila lov ptica lepkom nelegalnim

Lov ptica lepkom definitivno je proglašen nelegalnim u Francuskoj čime je stavljena tačka na višegodišnju raspravu pristalica i protivnika te sporne metode koja se smatra tradicionalnom. Posle pribegavanja evropskom sudu koji je u martu ocenio...

Uticaj klimatskih promena na gubitak organske materije u zemljištima

Klimatske promene, uslovljene povećanim globalnim zagrevanjem, tesno se povezuju i sa gubicima organske materije u zemljištu. Povećano globalno zagrevanje i efekat staklene bašte su u najvećoj meri uslovljeni industrijskim razvojem, gde drastično povećanje koncentracije emisije...

Navodnjavanje jagode

Jedan od preduslova uspešne proizvodnje, visokog prinosa i kvalitetnog ploda jagode je i navodnjavanje, odnosno pristizanje dovoljne količine vode u zemljište. Nedovoljna vlažnost u zemljištu izaziva otežano funkcionisanje biljaka, dok i preterana vlaga izaziva loše...

Tretiranje plodova jabuke posle berbe

Pre skladištenja, odabrani plodovi mogu da se tretiraju kako bi se izbegli rizici od pojave fizioloških i parazitskih oboljenja u toku čuvanja. Međutim, tretiranje plodova posle berbe ne bi trebalo da postane sistematično, jer tretmani...

Mesto soje u plodoredu

Pošto su strnine veoma zastupljene u setvenoj strukturi, one su često predusev soji u našim uslovima. Pšenica i druga strna žita rano napuštaju zemljište, pa se stoga soja može sejati kao postrni usev i...

Ehinacea – snaga ružičastih cvetova

Biljka divnih ružičastih cvetova, ehinacea (Echinacea purpurea), tek od nedavno je postala popularna u Evropi. Međutim, ehinacea ima vekovnu reputaciju moćnog biljnog leka za jačanje odbrambenih sposobnosti organizma. Na primer, severnoamerički Indijanci koristili su ehinaceu...

Septoriozna pegavost lista borovnice

Uz uvenuće i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži kao dominantnih bolesti borovnice, ovo voće može da oboli i od septoriozne pegavosti koju izaziva gljivica Septoria albopunctata. Gljivica prezimljava u zaraženim ostacima listova i...

Orahov potkornjak

Pityophthorus juglandis – orahov potkornjak, vodi poreklo iz jugozapadnog dela Amerike i severnog Meksika. Vrsta je prvo put opisana 1928. godine, a do sredine devedesetih godina prošlog veka njen areal rasprostanjenosti bio je ograničen...