Rak maline

Oboljenje pod nazivom rak maline izazivaju dve vrste bakterija - Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter, Agrobacterium radiobacter) i Agrobacterium rubi, a manifestuje se u obrazovanju zadebljanja - guka na podzemnim i nadzemniim delovima maline. Rak korena...

Magični kefir

Prema mnogim naučnim istraživanjima, kefir ima visoku nutritivnu, biološku i prehrambenu vrednost i bez problema ga mogu koristiti osobe koje su intolerantne na laktozu. Poreklom s Kavkaza, kefir danas zauzima posebno mesto kao cenjena svakodnevna...

Brašno od kestena – hit među pobornicima zdrave ishrane

Kesten je jedan od najlepših plodova koje nam jesen daruje. Svima je dobro poznat njegov primamljivi miris, dok se peče na vatri, tokom hladnih jesenjih večeri. Ali, da li ste znali da od kestena...

Pasivan status gazdinstva od pet godina

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (’Službeni glasnik RS’, broj 102 od 21. decembra 2018. godine), za...

Organska proizvodnja maline

Organska poljoprivreda predstavlja sistem ekološkog upravljanja poljoprivredom, zasnovanog na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i na proizvodnoj praksi koja uspostavlja, održava i unapređuje ekološku ravnotežu. Pravila same organske poljoprivrede su definisana u...

Đubrenje biljaka u organskom vinogradarstvu

Hrana za zemljište, a ne za biljke - glavni je princip u organskoj proizvodnji u vezi sa ishranom biljaka. Đubrenje je bazirano na što nižem sadržaju azota. Važniji tipovi đubriva koja se koriste su: zelenišno đubrivo...

Smokva – voćka izašla iz raja

Smokva (Ficus carica) je jedna od najstarije gajanih voćarskih kultura. U Bibliji se pominje kao voćka obećane zemlje, Egipćani su je gajili na velikim površinama, a kao najveći stručnjaci za smokvu važili su stari...

Proizvodnja kozjeg sira u domaćinstvu

Za pripremu sira u domaćinstvu potrebno je pripremiti se na odgovarajući način. Naime, nije samo dovoljno imati kvalitetno kozje mleko, već je potrebno nabaviti sirila, kalupe, podloge za presovanje, stegu i ostali pribor za...

Uticaj vetra na voćke

Dejstvo vetra na uspevanje voćaka može biti različito, zavisno od njegove jačine, pravca, učestalosti, kao i od fiziološkog stanja voćaka i vremenskog perioda u kom se one nalaze. Štetno dejstvo vetra U svim vetrovitim rejonima, štete...

Zaštita maline

Malina je dosta osetljiva voćna vrsta, kako na uslove gajenja, tako i na veliki broj štetnih organizama, te je pravilna zaštita ključna u uspešnom gajenju. Zaštita maline počinje u fenofazi "bubrenja-pucanja pupoljaka", odnosno odmah nakon...