Odmaranje zemljišta

Posvećeni zemljoradnik lako može da uoči kada je njegovo zemljište postalo umorno. U krajnjoj liniji, to se ogleda u smanjenju prinosa, čestim bolestima biljaka i pogoršanju strukture tla. Problem ne može da se reši...

Regulisanje bujnosti kruške

Prevelika bujnost je u suprotnosti s rodnošću voćaka. Da bi mogla da obrazuju cvetne pupoljke, stabla kruške, a posebno ona koja su kalemljena na generativne podloge, moraju u svojim tkivima da imaju uravnotežen odnos...

Bolesti paradajza u zaštićenom prostoru

Toplota i vlažnost vazduha u plastenicima prouzrokuju prisustvo posebnih kategorija štetnih organizama na paradajzu. Uglavnom su to gljivična obolenja koja se javljaju usled povišenih navedenih parametara: - crna ili koncentrična pegavost (Alternaria solani) - lisna plesnivost...

Organska sertifikacija samoniklih vrsta

Organska sertifikacija samoniklih vrsta podleže strogim pravilima i kriterijumima sa kojima se definiše način kontrole i sertifikacije. Svetski tržišni trendovi govore da je u kontinuiranom porastu u poslednjih nekoliko godina potražnja samoniklih plodova, a...

Uzgoj rotkvica u zaštićenom prostoru

Rotkvica se u zaštićenom prostoru proizvodi u jesenje-zimskom i prolećnom periodu, a zbog visoke cene koju ostvaruje na pijaci prodajom na vezice, trebalo bi je više proizvoditi. Vrlo je pogodna za kontinuiranu setvu, svakih sedam...

Virus šarenila lista borovnice

Virus šarenila lista borovnice (Blueberry leaf mottle virus, BLMoV) se u Srbiji nalazi na IA deo I listi štetnih organizama, a u EPPO klasifikaciji na A2 listi. U Evropi su prijavljeni nalazi iz Mađarske,...

Šta je integralna zaštita bilja?

Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, prouzrokovača bolesti i korova, u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granica iznad kojih dolazi do ekonomski značajnih šteta. U integralnu...

Kako pripremiti Zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaj

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se...

Izbor sorti, podloga i sistema gajenja trešnje i višnje

Izbor sorti, podloga i sistema gajenja spada u grupu činilaca od presudnog značaja za rentabilnu proizvodnju trešnje i višnje. Pri podizanju zasada trešnje i višnje trebalo bi posebno voditi računa o tržištu i vremenu zrenja,...

Pčelarica – pčelinji predator veselih boja

Iako se ubraja među najlepše ptice Evrope, za pčelare je pčelarica (Merops apiaster) pošast koja proždire pčele koje se vraćaju sa paše u košnicu kad im je voljka napunjena nektarom. Jedna ptica može da...