Gajenje komorača

Na našim terenima komorač je relativno nova povrtarska kultura. Karakteristično za ovu biljku su jaki zadebljali lisni rukavci koji omotavaju spavajuće pupoljke i tako formiraju lukovicu. Po osnovnim hranjivim sastojcima, komorač je sličan mrkvi...

Tipovi rezidbe vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze je redovna ampelotehnička mera kojom se pojedini delovi čokota prekraćuju ili potpuno odbacuju. Vinova loza podnosi izrazito jaku rezidbu, kojom se odbacuje od 50 do 90 % prošlogodišnjeg prirasta. Osnovni cilj izvođenja rezidbe...

Pelikani uživaju na Dunavu

U toku nedavno završenog Međunarodnog zimskog popisa ptica vodenih staništa, ornitolozi, članovi i volonteri Društva za zaštitu i pročavanje ptica Srbije, zabeležili su prisustvo mnogih ptica netipičnih ili retkih u zimskom periodu za naše...

Šta je važno znati pre nego posadite kruške

Sve sorte kruške su u osnovi samobesplodne, što znači da se pri zasnivanju zasada strogo izbegava homogenost, odnosno, sadnja samo jedne sorte. Zbog toga se u zasadu mora naći, pored sorte koju želite da...

Virus nekrotične prstenaste pegavosti koštičavog voća

Raširen na svim kontinentima, virus nekrotične prstenaste pegavosti koštičavog voća (Prunus necrotic ring spot virus, PNRSV) obično napada domaćine iz roda Prunus kao što su breskva, trešnja, badem, šljiva, višnja, kajsija i druge. Takođe, ovaj...

Cikas – palma koja to zapravo nije

Cycas revoluta, poznata pod nazivima cikas palma, kraljevska sago palma ili japanska sago palma je zanimljiva tropska sobna biljka. Najinteresantnije je što cikas, zapravo - i nije palma, iako je često tako nazivaju zbog...

U Republici Srpskoj započeo međunarodni projekat „Genetička adaptacija divokoza na klimatske promene i gubitak...

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjaluci, uz podršku resornog Ministarstva i Lovačkog saveza Republike Srpske, započeo je aktivnosti na međunarodnom naučnom projektu pod nazivom „Genetička adaptacija kod tipova divokoze na klimatske promjene i gubitak staništa...

Divna – aromatična višenamenska šljiva

Sorta šljive divna nastala je hibridizacijom stenleja (Stanley) i čačanske rana. Autori su bili dr Dobrivoje Ogašanović, dr Ivana Glišić i dr Darko Jevremović, a za novu sortu je priznata 2018. godine. Stablo divne je...

Nega zasada leske posle sadnje

Nakon sadnje mladoj biljci leske potrebno je obezbediti dovoljno hraniva kako bi se nesmetano odvijali vegetativni i generativni procesi. Disbalans u hranivima u ovom periodu može zanatno da smanji broj resa i ženskih cvetova,...

Krečenje stabala voća

Krečenje voćaka je stara mera koja se još uvek primenjuje, a naročito je korisna u zasadima koštičavih voćnih vrsta, gde se obično obavlja svake jeseni. Mladi zasadi jabučastog voća se kreče svake godine, dok stariji...