UNDP pomaže obnovu šumskih ekosistema i ozelenjavanje u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji saopštio je da podržava sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti povećanju površina pod šumskom vegetacijom i poboljšanju kvaliteta šumskih ekosistema u Srbiji, kako bi se očuvao...

U julu počinju Goranski eko kampovi

Pokret gorana Novog Sada i ove godine organizuje seriju Goranskih eko kampova. Planirano je da tokom jula budu održana tri Goranska eko kampa: •      Drugoljub, od 2. do 5. jula (za uzrast od 6 do 8...

Plumbago – lepota plavih cvetova

Plumbago je žbun koji raste od 1 do 3 m u visinu i približno toliko i u širinu. U zavisnosti od šišanja, može da se formira i kao puzavica, koja se širi uz oslonac,...

U prethodnih nekoliko godina u Kikindi zasađeno 100.000 stabala

Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač i predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, obišli su školsku šumu u Nakovu, zasađenu prošle godine, u okviru projekta „Zasadi drvo“, u organizaciji Adria media group...

Do 2060. plastični otpad će se gotovo utrostručiti

Količina plastičnog otpada u svetu je na putu da se gotovo utrostruči do 2060. godine, od čega će polovina završiti na deponijama, a manje od petine će biti reciklirano, navodi se u novom izveštaju...

Božanstvena lipa

Lipa (Tilia sp.) je rod koji obuhvata oko 30 vrsta listopadnog drveća koje pripada familiji Tiliaceae. Rasprostranjenost joj je veoma velika, ima je u Evropi, Americi, Aziji. U našim krajevima u prirodi rastu bela ili...

Značaj mikroklime u objektima za držanje životinja

U poslednje vreme sve više se daje na značaju mikroklimatskim uslovima u objektima u kojima se gaje domaće životinje. Za uspešno bavljenje stočarskom proizvodnjom najbitniji su rasa, ishrana i uslovi gajenja. Ovaj poslednji faktor je...

Mikotoksini na plodovima voća i povrća

Najčešće vrste gljiva čiji se mikotoksini mogu naći u voću, povrću i proizvodima od voća i povrća pripadaju rodovima: Aspergillus, Penicillium i Alternaria. Do razvoja ovih gljivica na plodovima voća i povrća može da dođe...

Rekultivacija zemljišta smanjuje raznošenje čestica sa jalovišta rudnika

Rekultivacija devastiranih rudarskih površina je efikasna mera za smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta i sigurno će smanjiti raznošenje sitnih čestioca prašine iz jalovišta „Veliki Krivelj“, ocenila je šefica Katedre za zaštitu životne sredine...

Trešnje i višnje su i hrana i lek

Iako su prvenstveno poznate kao ukusno i zdravo letnje voće, trešnje i višnje ubrajaju se i u lekovite biljke. Osim plodova, koriste se i peteljke i semenke koje uživaju poverenje kao oprobani narodni lek...